E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

T. Cajthaml: Pokročilé sanační nanotechnologie
Další prezentace v rámci diskusních seminářů z ekologie obnovy a ekotoxikologie. V dekontaminační praxi se používá celá řada přístupů založených na aplikaci fyzikálně chemických metod, nebo mikroorganismů. Velice často se stává, že vzhledem ke specificitě kontaminované lokality je třeba stávající metody upravovat a kombinovat. Tématem semináře je kromě úvodu do sanačních metod ukázka úspěšného vývoje a aplikace kombinované nano-bio technologie pro sanaci směsného reálného znečištění lokality v ČR s využitím nanoželeza a metody biostimulace.
M. Horsák: Sibiřská analogie středoevropské mamutí stepi: svědectví drobných měkkýšů
I. Jongepierová: Udržení a/nebo obnova biodiversity bělokarpatských luk?
Bělokarpatské louky patří k druhově nejbohatším biotopům světa – alespoň na malé škále. Je to dáno nejen příznivými přírodními podmínkami, ale také tisíciletým působením člověka. Ne vždy však to byl vliv pozitivní, a tak se v posledních 30 letech usiluje nejen o jejich udržení, ale také nápravu.
Seznam kandidátů do zaměstnanecké komory AS a předvolební diskuse
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Seznam kandidátů s možností diskuse je otevřena na webu PřF UK.
L. Kunte: Namibie pohledem botanika
Další z přednášek pořádaných ČBS a Katedrou botaniky zavede posluchače do Afriky. Na programu budou nejen zajímavé rostliny, i když povídání bude především o nich. Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti, i široké veřejnosti vítáni!
Informační den UK
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Karlově Univerzitě na Informační den UK, který se koná 23. listopadu 2019 od 9.00 do 16.00 na Albertově, Praha 2. Formou prezentací jednotlivých fakult v posluchárnách a na informačních stáncích představíme celou studijní nabídku a čeká vás i doprovodný program, jehož součástí budou nejrůznější prezentace, výstavy, muzea apod. Těšíme se na vás.
J. Sakala: Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech
M. Ducháček, P. Kúr & P. Kocián: Rostlinní migranti na dálnicích a silnicích
Solením dopravních komunikací mimoděk vytváříme vhodné podmínky pro halofytní rostliny. O nich i o dalších druzích, které se podél silnic šíří naší krajinou, bude další přednáška pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci vítáni!
J. Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech
Přednáška pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK bude tentokrát věnována ochraně přírody v jižních Čechách. Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti i široké veřejnosti vítáni.
V. Ettler: Těžba kovů v subsaharské Africe: dopady na životní prostředí
Afrika je kontinentem surovin. Řada technologicky kritických prvků, bez nichž se člověk v současném světě neobejde, pochází ze subsaharské Afriky. Jejich těžba však přináší řadu environmentálních problémů - rozsáhlé deponie odpadů z těžby a zpracování kovů, kontaminaci půdy, ovzduší a zemědělských plodin.
V. Fanta: Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii
Rudolphův kvartérní seminář společně se seminářem z ekologie obnovy a ekotoxikologie. Srdečně Vás zveme!
Uvažujete o studiu na katedře botaniky?
Zveme zájemce z řad bakalářského studia na informativní schůzky do Kolokvia (vedle vrátnice Benátská 2).
Kurz práce s molekulárními daty v R 2020 MB120C16
R je v současnosti asi nejmocnější a nejpoužívanější nástroj na výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2020 MB120C23
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj umožňující efektivně zpracovat i velká data a zautomatizovat činnosti. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Apple osX, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i mírně pokročilé. Jediným vstupním požadavkem je zájem (nebo potřeba) pracovat v příkazové řádce, typicky na linuxovém výpočetním serveru. Kurz bude probíhat v Linuxu, ale většina věcí funguje stejně na osX a dalších UNIXových systémech.
Ivan Rynda (Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK): Dvojí přístup k ochraně přírody a krajiny
Úvodní seminář v rámci cyklu ZS diskusních seminářů z ekologie obnovy a ekotoxikologie
Obhajoba doktorské práce Přemysla Bobka
Obhajoba doktorské práce Terezy Maškové
Obhajoba doktorské práce Evy Horčičkové
Obhajoba doktorské práce Anny Aldorfové (Florianové)
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může pro zkoumání významu znásobování genetické informace (polyploidizace) u rostlin počítat botanik Filip Kolář. Výsledky jeho práce napomohou pochopení mechanismů evoluce rostlin, využití mohou najít i ve šlechtitelství.

Akce dokumentů