E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Podrobnosti viz níže.
Tomáš Urfus oceněn v anketě Studentský velemlok.
Gratulujeme!!!
Z. Kaplan: Nový Klíč ke květeně ČR - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA
První příspěvek na jarním přednáškovém cyklu České botanické společnosti a PřF UK měl být věnován určovacím klíčům. Přednáška v plánovaném termínu 16. 3. 2020 je zrušena na základě doporučení rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru.
Kariérní den PřF UK
Stejně jako v předchozích letech i letos pro vás pořádáme Kariérní den. Máte tak možnost zmapovat si své budoucí možnosti na trhu práce, potkat se s potenciálními zaměstnavateli a nebo si domluvit zajímavou stáž či brigádu. Těšíme se na vás ve středu 18. března 2020 na Albertově.
J. Fuksa: Nejistá sezóna - současný stav a problémy jakosti vody, ochrany řek a hospodaření s vodou
Vodní toky fungují jako stroje, přeměňující potenciální energii vody na kinetickou. Pohyb „downstream“ (přebytků srážek do oceánu) a práce je princip jejich existence. Vytvořily dnešní krajinu a dnes tuto činnost sdílejí s námi. Pro ČR jako vnitrozemský stát je specifické, že pokrývá horní části tří povodí, tzn. přísun vody je kontrolován klimatickými poměry a za odsun (průtok a jakost v Labi, Moravě a Odře) odpovídáme sousedům. Obecně v ročních úhrnech odtéká z ČR pod 30 % naměřených srážek. Kvalita vody v našich tocích se podle klasických kritérií v období 1985-98 významně zlepšila, nový je však problém specifických polutantů včetně farmak (mimo standardní možnosti kontroly a regulace a také mimo technickou kapacitu současných čistíren odpadních vod). Rovněž aktuální požadavky a opatření pro zmírnění dopadů dlouhodobého sucha mají rezervy v oblasti komplexního přístupu pro povodí jako celky a jsou často zaměřeny na jednotlivé skupiny uživatelů (rozdíl v pojetí „šetřím své peníze vs. šetřím naši vodu“). Jak co napravovat?
D. Dreslerová: Skryté lidské aktivity v horských oblastech
Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
Výběrové řízení na studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021 v rámci programu Erasmus+
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne v pondělí 16. 3. 2020. Nejpozději 16. 3. 2020 do 16 h dodejte, prosím, potřebné dokumenty.
L. Falteisek: Život opuštěných dolů (jak nám "rekultivace" ničí jedinečné okno do hlubin)
První z dalšího cyklu diskusních seminářů z ekologie obnovy/ekotoxikologie pro letní semestr. Hlubinné doly představují vzácnou příležitost pozorovat biogeochemické procesy probíhající v mělké zemské kůře, například unikátní ekosystémy závislé na chemolitotrofní primární produkci. Od jiných oken do podzemního prostředí se doly liší tím, že dovolují pozorovat naráz řadu různých stanovišť, což je pro pochopení mikrobálních dějů často klíčové. V dolech probíhají zajímavé studie např. mikrobiální speciace nebo vztahu energetického toku a diverzity společenstev. Přednáška ukáže přehled nejzajímavějších jevů nalezených při průzkumu asi 180 opuštěných a 10 činných dolů.
Dvě nové PhD pozice ve výzkumu polyploidních rostlin
V souvislosti s novým ERC Starting grantem otevíráme v našem týmu Ekologické genomiky dvě nové PhD pozice zaměřené na výzkum divokých i experimentálních populací polyploidních rostlin.
Program jarního přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK 2020
Česká botanická společnost pořádá ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK pravidelně přednáškové cykly. Program letošního jarního přednáškového cyklu naleznete níže. Všichni členové ČBS, studenti a zájemci z řad široké veřejnosti jsou vítáni!
J. Kvaček: Paleoekologie pozdně křídové flóry střední Evropy
Svrchnokřídové flóry střední Evropy představují unikátní soubor dat, který lze využít při rekonstrukci svrchnokřídových terestrických ekosystémů.
New Master course: Genomics of adaptation and speciation!
Genomics of adaptation and speciation: new course with practical classes involving state-of-the-art genomic analyses applied to the topics of adaptation and speciation! A Master course joint between the Dept of Botany, Dept of Zoology, Centre for Theoretical Studies and Palacky University in Olomouc
Spojení dvou polyploidů je lepší než součet jejich částí
Evoluční bioložky z katedry botaniky PřF UK, Roswitha Schmickl a Magdalena Bohutínská, společně se spolupracovníky ze Spojeného království (John Innes Center a University of Nottingham, University of Leicester a University of Cambridge) objevily zajímavou roli mezidruhového křížení při adaptaci k polyploidizaci, zdvojení celého genomu. Článek vyšel nedávno v prestižním časopise Nature Communications.
Oficiální výsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhly volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020 – 2022. Výsledky přinášíme níže.
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty letos na Žofíně
Reprezentační ples PřF UK proběhne samozřejmě i letos. A jelikož naše fakulta slaví v tomto roce 100. výročí svého založení, změnili jsme místo konání. Přijďte si na pražský Žofín spolu s námi užít v sobotu 7. března 2020 od 20:00. Vstupenky budou k dispozici na obvyklých předprodejních místech od začátku února 2020.
HybSeq course 2020
Intensive 4-days course to learn all theory about HybSeq and practically learn how to analyze HybSeq data, how to solve all problems, and how to evaluate differences among gene trees. Important part is enough time to discuss everything, including practical problems and projects of individual participants.
Nabídka práce: Lab manager v evolučním výzkumu rostlin
Laboratoř průtokové cytometrie a výzkumný tým Ekologické genomiky hledá pracovníka/pracovnici na pozici “Lab manager a technik” na výzkumném pracovišti zaměřeném na evoluční biologii rostlin.
P. Šída: Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení
Bezcévný večírek 2019
Přijďte na tradiční vánoční večírek všech algologů, bryologů, lichenologů, mykologů a jejich přátel!
Geobotanický slunovrat 2019
Rádi bychom pozvali všechny přátelé geobotaniky na Geobotanický slunovrat 2019!

Akce dokumentů