E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Setkání se studenty bakalářského studia
Uvažujete o studiu na katedře botaniky? Zveme zájemce z řad bakalářského studia na on-line informativní schůzky!
Z. Kaplan: Nový Klíč ke květeně ČR (on-line přednáška)
Přednáška pořádaná ve spolupráci s Českou botanickou společností bude věnována novému vydání Klíče ke květeně ČR. Proběhne formou videokonference.
Kurz práce s molekulárními daty v R 2021 MB120C16
R je v současnosti asi nejmocnější a nejpoužívanější nástroj na výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2021 MB120C23
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj umožňující efektivně zpracovat i velká data a zautomatizovat činnosti. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Apple macOS, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i mírně pokročilé. Jediným vstupním požadavkem je zájem (nebo potřeba) pracovat v příkazové řádce, typicky na linuxovém výpočetním serveru.
DAAD stipendia
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/zahranicni-mobilita/aktuality/stipendia-daad-2
Informace ke katedrovým seminářům
Pro aktualizované informace sledujte - https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare
Obhajoby doktorských prací v září a říjnu 2020
Harmonogram magisterských SSZ – podzim 2020
Obhajoby diplomových prací se budou konat ve středu 2.9.2020 od 9.30 v Krajinově posluchárně.
Podzimní obhajoby bakalářských prací
Harmonogram BP obhajob, které se budou konat 3. září 2020.
Možnost stipendijního pobytu na německých odborných pracovištích
Workshop ONYGENALES 2020
PhD. defence of Lenka Macková
Harmonogram magisterských SSZ – jaro 2020
Obhajoby diplomových prací se budou konat v pondělí 13.7.2020 od 13 hodin v Krajinově posluchárně. Všichni jsou vítáni.
Zrušení omezení pro výuku
S účinností od 1. července 2020 již nejsou žádná omezení pro výuku v počtu osob a způsobu výuky. Odpadá rovněž povinnost poskytnout před prvním vstupem do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako povinnost nosit roušky s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.
Česká republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.
Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naší fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!
Červencové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram jarních obhajob bakalářských prací 2020.
Exkurze: Křivoklátsko - Baba
V sobotu 27. 6. proběhne poslední jarní (resp. letní) exkurze pořádaná ve spolupráci s Českou botanickou společností. Cílem je tentokrát Křivoklátsko. Studenti, členové ČBS i zájemci z řad široké veřejnosti vítáni.
Opatření děkana č. 11/2020 k cestám zaměstnanců a studentů
Naše fakulta se dožívá 100 let!
Přírodovědecká fakulta UK se 24. června 2020 dožívá 100 let. Ve srovnání s výročím založení Univerzity Karlovy se stále jedná o juniorku, avšak ve srovnání s životem člověka jde o instituci, která pozitivně zasáhla do života již několika generací.
Exkurze do Polabí - Žehuňsko-Báň, Dlouhopolský rybník
Další exkurze pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK zamíří do Polabí. Proběhne v sobotu 13. 6. Těšit se můžete na slatinné a bezkolencové louky i teplomilné doubravy s mnoha chráněnými druhy.

Akce dokumentů