E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Exkurze: Křivoklátsko z Roztok do Zbečna
Další exkurze ČBS a PřF UK povede do bývalých královských hvozdů. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti vítáni.
Exkurze: Pátrání po slatinných loučkách v okolí Dobříše
Exkurze pořádaná Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK tentokrát povede jihozápadně od Prahy, do krajiny Dobříšska. Zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti vítáni.
V. Jankovská: Ruskou tundrou a lesotundrou od poloostrova Kola po poloostrov Jamal - příroda a lidé
Přednáška nebude zaměřena jen úzce odborně. Bude se snažit ukázat nejen přírodní prostředí těchto vegetačních formací, ale i život lidí v nich. Vzhledem k šíři tématu se bude jednat o rámcový přehled přírodních i životních poměrů v oblastech, které nejsou běžně dostupné.
Ph.D. position Cytogenomics of a Cape plant radiation – the role of whole genome duplication and transposable elements
A Ph.D. position is available in the research group of Dr. Roswitha Schmickl at the Department of Botany of Charles University in Prague.
Fascinují vás rostliny a zajímá vás jejich evoluce?
Uvažujete o studiu na katedře botaniky?
V. Abraham: Revealing vegetation patterns by pollen analysis in Czech Republic
Pollen productivity, pollen source area and vegetation modelling
M. Chytrý: Červený seznam biotopů ČR
Poslední příspěvek jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK bude věnován hodnocení biotopů podle kritérií IUCN. Jaká stanoviště jsou u nás nejohroženější? A co je ohrožuje?
Š. Steinová & F. Paulus: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775 – 1945
Další přednáška pořádaná Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK bude věnována historii botanických zahrad Univerzity Karlovy v Praze (resp. Univerzity Karlo-Ferdinandovy).
L. Lisá: MIS3 v krasovém prostředí střední Evropy
M. Kolařík: Naše lesy pod útokem - nové invazivní houbové choroby dřevin
Aprílová přednáška pořádaná ČBS a PřF UK bude na vážné téma. Bude věnována vztahům mezi stromy, hmyzem a houbami, také novým invazním patogenům, které ohrožují naše lesy. Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou zváni.
P. Škaloud: Od sinice až k první kytce - po stopách evoluce primárních producentů
Další z přednášek pořádaných ve spolupráci ČBS a PřF UK bude zaměřena na evoluci autotrofních organismů. Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou zváni!
P. Šamonil: Odraz dynamiky a disturbancí temperátních pralesů v evoluci půd
Stromy se biomechanickým a biochemickým působením aktivně účastní tvorby půd i celé krajiny. Vývoj půd dokáží urychlit, zpomalit nebo i přesměrovat. Skrze půdy tak působí na novou generaci stromů a roztáčejí kolotoč příčin a následků.
T. Vrška: Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat
Lesní porosty ve východní části České republiky (zatím “jenom” tam) se velkoplošně rozpadají, mění se tvář i funkce krajiny a lesnictví jako obor se propadá do krize. Zamyšlení nad možným řešením přinese další z přednášek pořádaných ČBS a Katedrou botaniky PřF UK. Všechny zájemce o problematiku srdečně zveme!
V. Latzel: Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin
První příspěvek z jarního cyklu přednášek ČBS a Katedry botaniky PřF UK představí roli epigenetické paměti v ekologii a evoluci rostlin. Všichni zájemci z řad členů České botanické společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou zváni.
Master project on the microevolution of endosperm development
A Master project is available in the Plant Repro Evo lab to work on natural variation in endosperm development.
Benátská 2, experimentální skleník Viničná 5 - výpadek elektrického proudu
V souvislosti se zahájením přípravných prací na stavbě nového Zvěřince - "Chovy odchycených živočichů" bude nutné provést přeložku stávajících napájecích kabelů pro objekt Benátská 2 a objekt experimentálního skleníku pod Viničnou 5.
Diskusní semináře z ekologie obnovy a ekotoxikologie: Prof. Jakub Hruška
Co vlastně víme o chemizaci zemědělské krajiny (a nejsme obětí polopravd výrobců pesticidů)?
Diskusní semináře z ekologie obnovy a ekotoxikologie: Dr. Tomáš Pechar
Distribuce vybraných prvků na ložisku manganové rudy Řečany-odkaliště 3 u Chvaletic - rizika dneška, výtěžek zítřka?
Diskusní semináře z ekologie obnovy a ekotoxikologie: Doc. Petr Bogusch
Jak post-industriální stanoviště zachránila ohrožené druhy včel a vos.
Diskusní semináře z ekologie obnovy a ekotoxikologie: Prof. Karel Prach
Spontánní ekologická obnova vs. rekultivace narušených míst

Akce dokumentů