E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání krizového štábu PřF UK ze dne 23. 3. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 23. 3. 2020 přijal následující usnesení:
 1. Nastavení mechanismu pro evidenci a distribuci materiální pomoci

Pro distribuci materiální pomoci (zejména dezinfekčních prostředků), kterou PřF UK poskytuje mj. orgánům veřejné správy, bude vytvořen následující systém pro koordinaci a evidenci.

 • Materiální pomoc bude distribuována podle kapacitních možností, a to pouze orgánům státní správy a samosprávy (zařízením sociální péče MČ Praha 2, Policie ČR aj.) nebo univerzitním či akademickým pracovištím.

 • Materiální pomoc bude poskytována za režijní náklady.   

 • Kontaktní osobou bude bezpečnostní technik fakulty ing. Pavel Šimůnek.

 • OSBI (Oddělení správy budov a investic)  bude udržovat sdílenou tabulku s evidencí objednávek, kontakty, způsobem předání a stavem vyřízení.

 • Předání materiálu bude probíhat ve vrátnici budovy Hlavova 8, vrátný ke každé zásilce bude mít průvodku s informacemi a předá ji oproti potvrzení, jehož stručné znění připraví Mgr. Pavel Toušek.

 

 1. Blokace učeben v SIS

 • S ohledem na prodloužení nouzového stavu bude rozvrh v SIS zablokován ve stávající podobě do 30. 6., tak aby umožnil případné dokončení výuky. Blokace učeben pro konání SZZK a dalších akcí bude uvolněna podle vývoje situace.

 

 1. Pomoc studentů na pedagogických praxích školám

 • Studenti PřF, kteří v rámci studijních povinností mají pedagogické praxe, budou své studijní povinnosti moci u daných škol plnit při zajišťování distanční výuky (pokud školy nabídku využijí). Organizaci bude zajišťovat studijní oddělení.

 

 1. Informace o zajištění vzdělávací činnosti v LS 2019/2020

 • Rozeslání informací o zajištění průběhu vzdělávacích aktivit a studijní agendy (všem studentům, garantům a pedagogům) zajistí studijní oddělení po zasedání rozšířeného kolegia rektora a kolegia děkana (24. 3.). 

Publikováno: Pondělí 23.03.2020 12:15

Akce dokumentů