E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ. Caspers & P. Sekerka: Kosatce v české přírodě a zahradách

Česká botanická společnost vyhlásila rostlinou roku 2024 kosatec sibiřský. U té příležitosti zazní v rámci přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK představení kosatců, se kterými se u nás můžeme setkat. A to v podání Zuzany Caspers a Pavla Sekerky z Botanického ústavu AV ČR. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou zváni.
Čas 08.04.2024
od 17:00 do 18:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přednáška se uskuteční dne 8. 4. 2024 v Krajinově posluchárně (Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město) od 17 hodin, zároveň bude vysílána on-line. Odkaz k připojení se https://meet.google.com/xyq-rekq-etf.

Anotace: Kosatce svými velkými a výrazně zbarvenými květy a léčivými účinky zaujaly lidi již ve starověku. Patří k nejstarším okrasným zahradním rostlinám. Za dobu jejich pěstování se do evropských zahrad dostávají nejen původní plané druhy ze Středozemí, střední a východní Asie i Severní Ameriky, ale vzniklo také velké množství hybridů a zahradních odrůd napříč jednotlivými sekcemi. Jak se však ukazuje na příkladu zplaňujícího kosatce krvavého, botanická literatura i terénní botanici většinou pěstované druhy, z nichž mnohé zplaňují do volné přírody, nerozlišují či je označují pod chybnými jmény. Abychom pochopili vztahy mezi jednotlivými skupinami kosatců, musíme dobře poznat jak variabilitu domácích druhů tak i pěstované taxony. A tomu by měla přispět naše prezentace. V první části podáme taxonomický přehled rodu Iris, především se seznámíme s charakteristickými zástupci jednotlivých sekcí. Zvláštní důraz bude kladen na druhy a hybridy, se kterými se setkáme v našich zahradách a na skalkách. Druhá část je zaměřena na variabilitu druhů v české přírodě a konzervaci klonů v Průhonické botanické zahradě. Představíme diagnostické znaky planých druhů a prastarých kosatců.

kosatec bezlistý (Iris aphylla), foto z archivu přednášejících

Přednáška proběhne v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, program dalších přednášek naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7176.

Publikováno: Čtvrtek 28.03.2024 22:05

Akce dokumentů