E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ proběhne ve středu 9.3. 2016. Lhůta pro dodání potřebných materiálů je 7.3.2016 do 16 h.

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne ve středu 8.3. 2017. Nejpozději 7.3. 2016 do 16 h dodejte tyto dokumenty:

- Motivační dopis v angličtině (rozsah cca 1 A4) – zde m.j. popište případnou souvislost Vámi zvolené university a předmětů s Vaším odborným směřováním, tématem DP apod.

- Strukturovaný životopis

- Předběžný návrh Studijního plánu se souhlasem školitele (souhlas školitele platí pro studenty NMgr. studia a studenty se zadanou BP)

- pokud máte, tak i případně Jazykové certifikáty dokládající Vaši schopnost absolvovat studium v daném jazyce (nemáte-li takové, uveďte svoji jazykovou kvalifikaci).

Dokumenty přineste osobně Zdeňkovi Janovskému (pracovna Tomáše Herbena, 2. patro, dv. č. 86), případně nechte na sekretariátu katedry v kastlíku.

Zároveň bych Vás rád požádal, abyste si před výběrovým řízením založili přihlášku na danou univerzitu v internetové aplikaci. Nemusíte ji podrobně celou vyplňovat, ale budu/budete mít aspoň přehled o celkových počtech přihlášených studentů a v případě překročení kapacity Vám mohu navrhnout alternativu.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejdéle 17.3. 2016. Do 23.3. musíte, pokud jste si podali více přihlášek (lze až 3)a byli nominování, oznámit, kterou nominaci přijímáte (pouze jednu). Sestavíte si ve spolupráci se školitelem a garantem oboru finální studijní plán včetně informací o předmětech v zahraničí.

Pro další informace sledujte stránky: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus?set_language=cs a http://erasmusclub.natur.cuni.cz/. Případné dotazy pište na email Zdeňka Janovského (k nalezení na fakultních stránkách).

Zdraví Zdeněk
Publikováno: Středa 15.02.2017 12:55

Akce dokumentů