E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do akademického senátu fakulty 2014

Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v souladu s platnými předpisy vyhlásilo dne 1. listopadu 2014 volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty pro volební období od roku 2015.
Čas 08.12.2014   00:00
12.12.2014   23:55
Jméno
Kontaktní telefon +420221951650
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Líbí se vám, kam fakulta směřuje? Jak pracuje kolegium děkana? Jakými předpisy se řídíme? Ano? Ne? Volby do Akademického senátu fakulty jsou příležitost, jak běh věcí ovlivnit - ať už svojí kandidaturou anebo alespoň volbou.

Akademický senát na svém listopadovém zasedání vyhlásil volby do obou komor.

"Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce. Na půdě fakulty dbá na dodržování zákonů a dalších právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty, akademických práv a svobod vyjádřených v preambuli tohoto Statutu i v preambuli Statutu univerzity."

Statut Přírodovědecké fakulty, článek 11, odstavec 1

Akademický senát má řadu vyjadřovacích i rozhodovacích pravomocí a spolu s děkanem a jeho kolegiem tvoří vedení školy, respektive jeho legislativní část. Např:

  • volba kandidát na děkana a odvolání děkana (nový senát bude volit nového děkana)
  • na návrh děkana zřízení/zrušení pracovišť
  • na návrh děkana mění vnitřní přepisy fakulty (musí je ještě schválit AS UK) - podle těch předpisů pak studujete a pracujete
  • schvaluje rozpočet fakulty
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty
  • schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu
  • na návrh děkana jmenuje členy vědecké rady fakulty a disciplinární komise
  • schvaluje dlouhodobý záměr fakulty
  • v případě pochybnosti o výkladu všech předpisů fakulty má poslední slovo

Volby se budou konat elektronicky. Jelikož Akademický senát má zásadní vliv na chod fakulty, nikdo by neměl nechat volby bez povšimnutí. A tak kandidujte a dejte fakultě ještě lepší směr anebo alespoň po zralé úvaze volte!

Podrobnosti o průběhu voleb a volební aplikace - VOLTE!

Publikováno: Pondělí 03.11.2014 13:55

Akce dokumentů