E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

děkujeme vám všem za práci, kterou jste v uplynulém roce v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK vykonali. Dovolte nám, abychom vám popřáli pokojné svátky a hlavně zdraví v novém roce 2021.

 

Rok 2020 byl složitý pro nás všechny. Jakkoliv to nevypadá, že by příští rok byl méně náročný, žijme společně v naději, že se vše v lepší obrátí. Bezesporu k tomu přispějí i pokroky, kterých jsme nejen na poli přírodních věd v posledních měsících svědky.

Vězte, že i v nadcházejících měsících jsme připraveni pomoci tam, kde bude potřeba. V případě problémů, prosíme, neváhejte včas kontaktovat nás či kolegyně a kolegy ze studijního oddělení.

Srdečné pozdravy

doc. Markéta Martínková a doc. Pavel Chromý
studijní proděkani

Publikováno: Středa 23.12.2020 19:15

Akce dokumentů