E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníT. Vrška: Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat

Lesní porosty ve východní části České republiky (zatím “jenom” tam) se velkoplošně rozpadají, mění se tvář i funkce krajiny a lesnictví jako obor se propadá do krize. Zamyšlení nad možným řešením přinese další z přednášek pořádaných ČBS a Katedrou botaniky PřF UK. Všechny zájemce o problematiku srdečně zveme!
Čas 18.03.2019
od 17:00 do 18:30
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Rozpad převážně stejnorodých kulturních smrčin je důsledkem synergie přírodních i společenských faktorů. Společenským důsledkem je primárně krize trhu s dřívím, která se ovšem přenáší do krize lesnictví, které nebude mít prostředky na obnovu lesa. Na řadu tedy přichází otázky využití sekundární sukcese pionýrských dřevin, síje a podsíje jako nejlevnějšího způsobu umělé obnovy lesa, ale také otázka blokovaného odrůstání cílových dřevin na velkoplošně obnovených plochách vlivem nadměrných stavů zvěře. Globální změna klimatu neumožňuje kvalifikované predikce budoucího vývoje a do této situace vstupuje potřeba myšlenkové změny protagonistů celého procesu — lesníků. Vzniká situace s jakou se lesnictví nikdy nepotkalo. Pokusíme se situaci analyzovat a naznačit východiska z krize. Rozhodně nás nečekají dobré časy a ten kdo má problém, není příroda, ale společnost.

Ilustrační obrázek k přednášce "Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat" © T. Vrška

Přednáška proběhne v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze dne 18. 3. 2019 od 17 hodin.

Publikováno: Pátek 08.03.2019 21:55

Akce dokumentů