E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář: Jak prezentovat odborné výsledky

Knihovna chemie pro vás připravila dva workshopy připravené speciálně pro Přírodovědeckou fakultu UK. Workshopy jsou cíleny na autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Oba proběhnou v posluchárně Ch3 v budově chemických ústavů 7. 3. a 14. 3. mezi 10 - 11.30. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

 

 

NAJDETE 50 chyb??

Pokud ne – přijďte 7. a 14. 3. 2017 v 10,00 do CH3

na seminář

prezentace JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE aneb JAK PREZENTOVAT ODBORNÉ VÝSLEDKY

 

a)  Tato theorie vyžaduje delší diskuzi .

b)  Látku vzniklou popsanou syntézou, jsme podrobili elementární analyse.

c) Pro rychlost platí vztah ds/dt=v, kde s je dráha a t je čas.

d) Z rovnice (3.1) plyne, že a-= 4. 15 a c*d = 53546,2.

e)  Etanol a kyselina octová patří k odlišným chemickým skupinám látek, první je alkohol s teplotou varu 78,3° C (při normálním tlaku 1 01,3 kPa, tj. 1 atm = 1,013 barr), octová (etanová) kyselina je karboxylová kyselina s teplotou varu 117,9°C (391,0 °K).

f)  Hodnota Avogdrova čísla je NA = 6,022141.1023.

g)  Krakováním lze z nafty získat až 65% benzinu.

h)  Chlór má molekulární hmotnost 70,90 dynamickou viskositu 13 µPa sec při 25 °C.

i)   Z počítačových presentací připravte materiál který si účastníci mohou vytisknout a dělat si do něj poznámky

 

Publikováno: Středa 15.02.2017 15:25

Akce dokumentů