E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSdělení studentům PřF UK

Vedení PřF UK sleduje aktuální situaci na Filozofické fakultě i na celé Univerzitě Karlově. Existuje nemálo studentů, kteří mají kromě výuky na fakultě výuku i na FF UK, která v současnosti podléhá zvláštnímu režimu. Po rozkliknutí této aktuality naleznete pokyny pro organizaci zkoušek a studia, které momentálně platí na FF UK.

 

Vážené studentky, vážení studenti,

přijměte, prosím, upřímné pozdravy na začátku nového roku. Všem přeji hlavně zdraví a uspokojení v osobním životě i ve studiu.

Rádi bychom vás spolu se studijními proděkany ujistili, že jsme připraveni individuálně řešit vaše případné problémy se studiem. V případě potřeby, prosím, neváhejte kontaktovat studijní referentky, případně využít úřední hodiny studijního proděkana na studijním oddělení (středa 10:00–12:00 hod.).

Vězte, že tragické události na Filozofické fakultě UK, pro které lze jen stěží hledat slova, se týkají nás všech.

V souvislosti s tím si dovolujeme připomenout odkaz na linky, na kterých lze vyhledat psychologickou podporu: 

https://cuni.cz/UK-13267.html

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-379.html

https://www.csspraha.cz/kc-riaps

prof. Jiří Zima, děkan

 


Sdělení studentům, kteří uskutečňují výuku na FF UK (29.12. 2023)

Vážené a milé studentky a studenti,

stále se nemůžeme vzpamatovat z tragických událostí, které se odehrály na hlavní budově, avšak každou bdělou chvilku věnujeme obnově našeho společného akademického života. Velmi si vážíme veškeré podpory a nabídek pomoci z celé akademické obce, děkujeme Vám.   

Zbabělé a nesmyslné vraždění na fakultě se dotklo nás všech. V první řadě myslíme na mrtvé a zraněné a na jejich rodiny, zasaženi však byli také bezprostřední účastníci události i celá komunita Filozofické fakulty, zasahující policisté a záchranáři, naše rodiny, blízcí…

Můžeme zažívat pocity, na které jsme nebyli připraveni: od návalů strachu, přes únavu a bolesti hlavy, nespavost, emoční a úzkostné návaly, noční můry až po možné projevy posttraumatické stresové poruchy. Jsou to reakce na prožitou stresovou událost a mohou přetrvávat delší dobu. Dá se očekávat, že další vlnou těchto emocí si projdeme v příštích týdnech a měsících (https://cuni.cz/UK-13265-version1-doporuceni_na_podporu_psychickeho_zdravi.pdf).

Takovýmto dopadům se bohužel nevyhneme. Co však můžeme udělat, je pokusit se je zmírňovat a postupně zvládat. Cokoli v téhle době cítíme, i kdybychom třeba necítili nic, je úplně normální a přirozené. Je naprosto normální si v této chvíli říct o pomoc, nebo naopak o klid. Nejedná se o žádnou zkoušku odolnosti, v níž musíme obstát, ale o skutečné setkání se zlem.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC A INTERVENCE

Vězte, že na to nejste sami. Nabídka krizové pomoci https://cuni.cz/UK-13267.html je tu pro všechny, neváhejte ji kdykoliv využít nebo ji přeposílat dál všem potřebným. Nabídku průběžně rozšiřujeme o další možnosti, jež k nám přicházejí. Pokud chcete zprostředkovat psychologickou podporu formou individuálních osobních nebo online/telefonických konzultací, můžete využít e-mail: psych.pomoc@cuni.cz . Obsluhuje ho zkušená psycholožka a snažíme se, aby vám nejpozději do druhého dne přišla odpověď s kontaktem na konkrétního odborníka či organizaci, která bude nejlépe odpovídat vašim individuálním potřebám.

Pokud jste měli v lednu a v únoru plnit různé studijní povinnosti, odevzdávat práce a úkoly, a nyní se obáváte toho, jak to v této situaci zvládnete, chtěli bychom Vás ujistit, že nyní můžete obavy o své studium odložit stranou. V kolegiu děkanky na Vás a Vaše obavy myslíme a snažíme se co nejrychleji najít cesty, jak celou situaci vyřešit tak, abyste nebyli vystaveni dalšímu psychickému tlaku, a zároveň abychom co nejméně zasahovali do Vašich plánů pro další studium. Ve spolupráci s vedením UK nyní zvažujeme různé možnosti dalšího postupu, které Vám představíme co nejdříve.

Prozatímní informace shrnujeme níže:

VÝUKA A STUDIJNÍ POVINNOSTI

•       Snažíme se o maximální vstřícnost vůči studujícím, aby ti, kteří budou moci postupovat ve studiu podle plánu, mohli, a ti, kteří nemohou, měli možnost, jak si studium rozvolnit (projednáváme různé možnosti); budeme vás informovat postupně.

•       Vedoucí Vašich kateder/ústavů Vás budou kontaktovat o studijních záležitostech detailněji během příštího týdne.

•       Do konce semestru (tj. do 12. 1. 2024) je zrušena výuka.

•       Postupně všem studujícím a zaměstnancům fakulty nabízíme účast na skupinové psychologické podpoře. První setkání probíhají 28. a 29. 12. 2023. Další připravujeme na leden. Budeme vás informovat.

•       V týdnu 8.–12. 1. 2024 je možno dle uvážení, možností a sil jednotlivých kateder a ústavů organizovat setkání vyučujících se studujícími, jejichž účelem ale nebude výuka. Tato případná setkání jsou zcela dobrovolná ze strany studujících, kateder, ústavů a zaměstnanců a mohou probíhat online nebo offline. Pokud by se takové setkání konalo, budete vyrozuměni vyučujícím nebo vedoucím Vaší katedry či ústavu.

•       Zkouškové období proběhne podle harmonogramu akademického roku, tj. 15. 1.–18. 2. 2024. Veškeré atestace budou probíhat na bázi dobrovolnosti. Forma atestací může být dle situace modifikovaná. Konkrétní informace vám poskytnou Vaši vyučující a/nebo vedení vašeho ústavu či katedry. V jiných budovách FF UK budou probíhat standardně. Chceme vás ujistit, že i kdybyste nezískali za zimní semestr ani jeden kredit, budete moci v klidu pokračovat ve svém dalším studiu a v budoucnosti studium úspěšně dokončit.

•       Státní závěrečné zkoušky budou probíhat také na bázi dobrovolnosti. Neúčast na státních závěrečných zkouškách v lednu/únoru 2024 u nikoho neohrozí možnost v klidu a úspěšně dokončit studium, studenti přihlášení ke státním závěrečným zkouškám, kteří je nebudou chtít nyní vykonávat, budou omluveni.

•       Studium postgraduálních studentů se sice částečně řídí jinými pravidly a předpisy, ale opatření pro realizaci jejich studia budou nastavena v obdobných obrysech. 

•       Další informace o zkouškovém období, státních závěrečných zkouškách a dalším průběhu studia obdržíte co nejdříve po Novém roce.

•       Evaluace (hodnocení výuky studujícími) po zimním semestru jsou zrušeny.

•       Zahraniční studenti a studentky jsou postupně kontaktováni a informováni o konci výuky a průběhu zkouškového období.

•       Pokud máte jakékoli akutní dotazy týkající se organizace studia, obracejte se prosím na vedoucí svých kateder a ústavů. Další souhrnné informace z kolegia děkanky vám zašleme, jakmile to bude možné.

•       Výuka v programu ECES, Česká studia, U3V a kurzech celoživotního vzdělávání je nyní v řešení a studující budou informováni v následných dnech.

 

HLAVNÍ BUDOVA A ADMINISTRATIVA

•       Hlavní budova zůstává minimálně do konce ledna z technických důvodů uzavřena.

•       Výpůjčky knih ze všech knihoven FF UK byly prodlouženy do 15. 1. 2024, bude následovat další plošné prodloužení do 29. 2. 2024. Minimálně v lednu se knihy z knihoven na hlavní budově nepůjčují ani nevrací. O možnosti vrácení knihy budeme informovat.

•       Knihovny v ostatních budovách FF UK mimo hlavní budovu budou od začátku ledna v běžném provozu (bude možné si knihy půjčovat i vracet).

•       Činnost některých oddělení děkanátu může být po nějakou dobu omezena. Pokud byste s nimi potřebovali vyřešit nějaký urgentní problém a oddělení by nereagovalo, obraťte se prosím na vedoucí svých kateder nebo ústavů, pomohou vám.

 

VYZVEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ ZANECHANÝCH PŘI EVAKUACI V HLAVNÍ BUDOVĚ

•       Probíhá od čtvrtka 4. 1. 2024 po celý leden (tj. do 31. 1. 2024) každý čtvrtek od 8.00 do 16.00 a každé úterý od 11.00 do 18.00 v UK POINTu, Celetná 13, Praha 1. Případné dotazy na výdej osobních věcí od středy 3. 1. 2024 směřujte prosím v běžné pracovní době na linku UK POINT: (+420) 224 491 850. 

Za kolegium děkanky Andrea Hudáková, proděkanka pro studium a přijímací řízení FF UK

 

Publikováno: Úterý 02.01.2024 13:05

Akce dokumentů