E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRudolphovy kvartérní semináře (ZS 2017/18)

P. Pokorný: Případ "globálního oteplování". Série skeptických a trochu provokativních diskusních námětů na téma lidského příspěvku k současným klimatickým změnám.
Čas 26.10.2017
od 15:30 do 17:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Ortodoxie západního kulturního a společenského establišmentu požaduje přísnou vědeckou fundaci, které přitom přestáváme být schopni. Král našeho rozumu, po staletí vědecky trénovaného, je vůčihledně nahý. Na případu „globálního oteplování“ se to ukazuje zvlášť zřetelně. Globální databáze přesvědčivě ukazují, že v posledním století dochází k celoplanetárním klimatickým změnám. Také jejich environmentální důsledky jsou bezproblémově dokladovatelné příslušnými daty. Až potud jde o nebývale úctyhodné výdobytky kolektivního snažení. Problém nastává v okamžiku, kdy začneme netrpělivě požadovat operabilní, t.j. pro účely predikce využitelný model. Učebnicová pravda o dominantním vlivu lidmi uvolňovaného „skleníkového“ CO2 z fosilního zásobníku na výše řečené klimatické změny se tváří být takovým modelem. Příslušný náhled je jistě legitimní jako základ pracovní hypotézy, jenže její udržitelnost není vůbec ničím zaručena. Ze stejného náhledu odvozená nulová hypotéza („CO2 lidmi uvolňované z fosilního zásobníku neovlivňuje významně globální klima“) je paralelně k tomu prakticky nefalzifkovatelná. Důvody k právě vyslovenému skeptickému postoji hodlám předložit k zamyšlení a diskusi. Jestliže budou uznány za rozumné, pak to nutně musí znamenat, že běžná praxe vehementně deklarující řečenou hypotézu jako vědecky pravdivou je případem, který bychom spolu s K. Popperem měli označit za klasický případ pseudovědy. Jestliže je vědeckost (pořád ještě) společensky vysoce oceňovaným kritériem pravdivosti, rázem se dostáváme do mimořádně prekérní situace. Žádná věda není oddělitelná od svého praktického provozování. Praxe v tomto konkrétním, nepochybně „vlajkovém“ oboru je těžce zatížená politickou objednávkou, nutkavou mýtotvornou potřebou a vnějšími hodnotovými kritérii. Charakteristicky je to indexováno extrémním emočním potenciálem. V podobných situacích zpravidla bývá znemožněna racionální diskuse a hroutí se schopnost kritického odstupu jako předpoklad jakéhokoliv vědeckého snažení. Vůbec bych se nedivil, kdybychom v mikrokosmu našeho semináře zakusili řečené zhroucení sami na sobě...

Publikováno: Úterý 24.10.2017 11:30

Akce dokumentů