E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn

STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.

Co program STARS nabízí?

Vedle standardního doktorandského stipendia ve výši 10.500 Kč získávají studenti programu STARS navíc nárok na mimořádnou finanční podporu pro STARS studenty ve výši 20.500 Kč měsíčně, jejíž vyplácení je zaručeno během standardní doby studia za podmínky, že student získá v pravidelném závěrečném hodnocení plnění studijních povinností v daném akademickém roce známku “A“. Pokud student své studium přeruší z jiných než ze závažných zdravotních důvodů, nárok na mimořádnou finanční podporu ve výši 20.500 Kč ztrácí.  


Kdo může podat přihlášku?

Program STARS je určen všem zájemcům, kteří mají ukončené magisterské (či ekvivalentní) vzdělání v přírodních vědách, medicíně, farmakologii či dalších příbuzných disciplínách. Hlásit se mohou též studenti v poslednÍm roce svého magisterského studia, kteří budou schopni doložit ukončení svého vzdělání do momentu začátku jejich doktorského studia (tj. nejpozději do 22. 10. 2021). Kandidát musí vládnout plynulou angličtinou, formální zkouška z angličtiny (např. TOEFL) však není vyžadována.


Jak se mohu přihlásit?

Kandidát si může z celkové nabídky témat  vybrat maximálně tři a poté k přihlášení využít aplikačního formuláře. Nejzazším datem pro podání přihlášky je 13. březen 2021.  V případě, že bude kandidát vybrán, bude o této skutečnosti informován a následně musí podat ještě regulérní přihlášku do doktorského studia (v termínu do 30.4. 2021).  


Jak probíhá výběr kandidátů?  

Zařazení do programu je podmíněno vítězstvím ve volné soutěži. Školitelé obdrží seznam způsobilých uchazečů, kteří budou postupně pozvání k ústnímu pohovoru, který proběhne v březnu. Přesné datum bude vybráno na základě dohody mezi školitelem a uchazečem. O výsledku bude uchazeč zpraven v polovině dubna.

Publikováno: Úterý 12.01.2021 13:35

Akce dokumentů