E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoděkování vedení fakulty všem dobrovolníkům

Přírodovědecká fakulta UK se velmi váží všech členů akademické obce, kteří se zapojili do pomoci a řešení problémů v rámci pandemie COVID 19. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům fakulty za respektování a dodržování všech karanténních podmínek. Velmi si vážíme každého, kdo se zapojil do dobrovolnické práce v jakékoliv pozici od šití roušek až po pomoc pro seniory nebo v jakékoliv další pomoci druhým. Děkujeme vám!

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, 
děkan fakulty

 
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
předseda akademického senátu 

Publikováno: Středa 25.03.2020 15:30

Akce dokumentů