E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPavel Žďárský: Alois Musil a jeho pobyty v arabských zemích

Další z pondělních přednášek České botanické společnosti nás zavede na Blízký východ. Tématem bude odkaz všestranného učence, orientalisty Aloise Musila. Jeho osobnost, život a dílo, včetně stop v botanickém výzkumu, představí Pavel Žďárský. Všichni členové ČBS, studenti PřF UK, i zájemci z řad široké veřejnosti jsou vítáni.
Čas 15.11.2023
od 12:00 do 12:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Anotace: Orientalista, cestovatel, papežský prelát, profesor Vídeňské a Karlovy univerzity Alois Musil žil v letech 1868 až 1944. Byl významným učencem, který se zasloužil o vznik československého Orientálního ústavu. Po r. 1948 byl však jeho odkaz komunistickým režimem vytěsňován z paměti národa. Z opakovaných expedic na Blízký východ přivážel poznatky pro mnoho vědních oborů. Botanické výsledky jeho cest do Orientu zpracoval prof. Josef Velenovský v díle Plantae arabicae Musilianae.

Osobnost, život a dílo moravského beduína přiblíží ve své přednášce místopředseda Akademické
společnosti Aloise Musila Pavel Žďárský.

Přednáška proběhne dne 20. 11. 2023 od 17:15 v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2). Přednáška bude zároveň přenášena formou videokonference. Odkaz k připojení se: https://meet.google.com/bqt-cwnq-feu

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK v rámci pravidelného přednáškového cyklu. Celý program na podzim 2023 naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7108.

Publikováno: Středa 15.11.2023 12:10

Akce dokumentů