E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOficiální výsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK

Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhly volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020 – 2022. Výsledky přinášíme níže.


Biologický okrsek: z celkového počtu 249 voličů se voleb zúčastnilo 127, tj. 51 %.
 
Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
 
1. Marian Novotný 96 hlasů, zvolen senátorem
2. Michal Vinkler 95 hlasů, zvolen senátorem
3. Pavel Škaloud 83 hlasů, zvolen senátorem
4. Vladimír Krylov 80 hlasů, zvolen senátorem
5. Martin Černý 70 hlasů, zvolen senátorem
6. Martin Kuthan 61 hlasů, zvolen senátorem
7. Marek Slovák 33 hlasů, zvolen náhradníkem
8. Roman Šolc 33 hlasů, zvolen náhradníkem
9. Martin Hora 27 hlasů, zvolen náhradníkem
 
 
Chemický okrsek: z celkového počtu 137 voličů se voleb zúčastnilo 98, tj. 72 %.
 
Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
 
1. Jakub Hraníček 77 hlasů, zvolen senátorem
2. Martin Kotora 71 hlasů, zvolen senátorem
3. Pavel Teplý 70 hlasů, zvolen senátorem
4. Jan Kotek 31 hlasů, zvolen náhradníkem
5. Petr Nachtigall 17 hlasů 6. Filip Uhlík 12 hlasů
 
Geografický okrsek: z celkového počtu 91 voličů se voleb zúčastnilo 68, tj. 75 %.
 
Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
 
1. Radim Perlín 47 hlasů, zvolen senátorem
2. Michal Jeníček 46 hlasů, zvolen senátorem
3. Luděk Šídlo 40 hlasů, zvolen senátorem
4. Eva Janská 31 hlasů, zvolena náhradnicí
 

Geologický okrsek: z celkového počtu 73 voličů se voleb zúčastnilo 37, tj. 51 %.
 
Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

1. Jiří Bruthans 30 hlasů, zvolen senátorem
2. Dobroslav Matějka 29 hlasů, zvolen senátorem
3. Tomáš Fischer 13 hlasů, zvolen náhradníkem


Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Označení "zvolen senátorem" resp. "zvolen/a náhradníkem/icí" je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností.


 

Publikováno: Středa 08.01.2020 10:35

Akce dokumentů