E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJ. Květ: Dvojí částečná obnova mokřadní vegetace bývalého Kobylského jezera na JV Moravě

RNDr. Jan Květ, CSc. byl v loňském roce zvolen čestným členem České botanické společnosti. Ve své přednášce nás seznámí s osudy Kobylského jezera na jihovýchodní Moravě. Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítání.
Čas 18.03.2024
od 17:00 do 18:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Jan Květ přednese přednášku na téma “Dvojí částečná obnova mokřadní vegetace bývalého Kobylského jezera na JV Moravě” dne 18. 3. 2024 v Krajinově posluchárně od 17 hodin. Přednáška zároveň bude vysílána on-line. Odkaz k připojení se: https://meet.google.com/tkx-jjrp-ymq.

fotografie z archivu J. Květa

Přednáška pojednává o:

(a) Stručné historii Kobylského jezera včetně obou jeho částečných obnov.

(b) Rekonstrukci pravděpodobného průběhu rekolonizace zatopených nebo podmáčených částí Kobylského jezera mokřadní a vodní vegetací v l. 1960-67.

(c) Odhadu sezónní dynamiky populace ondatry pižmové (Ondatra zibethica) kolonizující obnovenou mokřadní oblast Kobylského jezera, a o vlivu přednostního využívání orobince širokolistého (Typha latifolia) ondatrami na uspíšení jeho záměny rákosem obecným (Phragmites australis).

(d) Odhadech produkce a vertikální distribuce nadzemní biomasy a zásoby minerálních živin (N, P, K, Ca, Mg, Na) a popelovin v biomase živých rostlin a o ondatrami urychleného návratu živin z rostlin zpět do vody a půdy.

Podrobnější anotaci naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7178.

Přednáška proběhne v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Pro přehled všech přednášek plánovaných na letní semestr viz https://botanospol.cz/cs/node/7176.

Publikováno: Čtvrtek 14.03.2024 20:40

Akce dokumentů