E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJ. Fuksa: Nejistá sezóna - současný stav a problémy jakosti vody, ochrany řek a hospodaření s vodou

Vodní toky fungují jako stroje, přeměňující potenciální energii vody na kinetickou. Pohyb „downstream“ (přebytků srážek do oceánu) a práce je princip jejich existence. Vytvořily dnešní krajinu a dnes tuto činnost sdílejí s námi. Pro ČR jako vnitrozemský stát je specifické, že pokrývá horní části tří povodí, tzn. přísun vody je kontrolován klimatickými poměry a za odsun (průtok a jakost v Labi, Moravě a Odře) odpovídáme sousedům. Obecně v ročních úhrnech odtéká z ČR pod 30 % naměřených srážek. Kvalita vody v našich tocích se podle klasických kritérií v období 1985-98 významně zlepšila, nový je však problém specifických polutantů včetně farmak (mimo standardní možnosti kontroly a regulace a také mimo technickou kapacitu současných čistíren odpadních vod). Rovněž aktuální požadavky a opatření pro zmírnění dopadů dlouhodobého sucha mají rezervy v oblasti komplexního přístupu pro povodí jako celky a jsou často zaměřeny na jednotlivé skupiny uživatelů (rozdíl v pojetí „šetřím své peníze vs. šetřím naši vodu“). Jak co napravovat?
Čas 09.03.2020
od 15:40 do 17:10
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Publikováno: Čtvrtek 27.02.2020 11:10

Akce dokumentů