E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram magisterských SSZ – podzim 2020

Obhajoby diplomových prací se budou konat ve středu 2.9.2020 od 9.30 v Krajinově posluchárně.
Čas 02.09.2020
od 09:30 do 17:00
Přiložený soubor: Harmonogram obhajob diplomových prací - podzim 2020.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby diplomových prací

 

Středa 2. 9. 2020

 

Katedra botaniky, Benátská 2, Praha 2, Krajinova posluchárna

 

Zaměření: Geobotanika

Komise:          Předseda:        prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

Členové:          doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D., Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.

 

9:30-10: 20                 Bc. Tereza Opravilová        

Plant-soil feedback a jeho interakce s dalšími faktory určujícími koexistenci rostlin

Vedoucí práce:           Mgr. Eliška Kuťáková

Oponent:                     Mgr. et Mgr. Jan Čuda, Ph.D.

Konzultantka:             doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

                       

10:20-11:10                Bc. Lucie Drtinová  

Biotická a abiotická složka půdy ve zpětnovazebných interakcích mezi rostlinou a půdou u invazních a původních druhů rostlin

Vedoucí práce:           doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Oponentka:                 RNDr. Kateřina Štajerová

                       

11:10-12:00                Bc. Mariana Černá 

Genetická diverzita a struktura populací Campanula glomerata na regionální škále v Bílých Karpatech

Vedoucí práce:           doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Oponent:                     Mgr. Milan Kotilínek

 

                       

12:00-13:00    Přestávka

 

 

Zaměření: Mykologie

Komise:          Předseda:        doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Členové:          Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., RNDr. Alena Kubátová, CSc., RNDr. David Svoboda, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

 

13:00-13:50                Bc. Lenka Machová

Faktory virulence komplexu Trichophyton benhamiae

Vedoucí práce:           Mgr. Adéla Čmoková

Oponent:                     prof. Roman Labuda, dipl. ing., Ph.D.

                       

 

13:50-14:40                Bc. Lukáš Janošík   

Evolúcia morfológie askospór a ich šírenie u bryofilných zástupcov radu Pezizales

Vedoucí práce:           doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Oponent:                     Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.

 

                       

Zaměření: Cévnaté rostliny

Komise:          Předseda:        prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

Členové:          prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.

 

14:40-15:30                Ing. Bc. Markéta Pilneyová

Intenzita frekvenčně závislé selekce proti minoritnímu cytotypu v rostlinných populacích tvořených diploidy a polyploidy

Vedoucí práce:           RNDr. Martin Čertner, Ph.D.

Oponent:                     Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

                       

 

Obor: Protistologie

Komise:          Předseda:        doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

Členové:         prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D., doc. RNDr. Yvonne

Němcová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D., Mgr. Jana

Kulichová, Ph.D., Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.

 

15:30-16:15                Bc. Aneta Kubánková

Fylogenetické postavení rodu Polymastix a jehoprokaryotických symbiontů

Vedoucí práce:           doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

Oponent:                     Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.

 

 

16:15                          Vyhodnocení

Publikováno: Úterý 25.08.2020 00:00

Akce dokumentů