E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Starting Grants 2018: interní pokyny – připomenutí

Granty European Research Council (ERC) podporují výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. ERC Starting Grants jsou určeny pro vědce 2-7 let po PhD – prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do této výzvy, aby co nejdříve – nejpozději do 22.9.2017 – kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Informace o výzvě a interní pokyny.
(About the ERC Starting Grant call and internal guidelines.)

Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

  1. Pokud tak již neučinili, co nejdříve, nejpozději do 22. 9. 2017, kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).
  2. Do 26. 9. 2017 nahlásili finální název a akronym projektu (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  3. Zajistili, aby do 26. 9. 2017 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz, že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
  4. Do 3. 10. 2017 zaslali ke kontrole rozpočet projektu (součást Part B2 projektového návrhu) - tabulku a pokud možno i zdůvodnění (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  5. V projektovém návrhu, který je podáván elektronicky prostřednictvím Participant Portal, uvedli:
    Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
    Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Participant Portal (Oddělení projektového řízení dodá povinnou přílohu Commitment of the host institution).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 18. 9. 2017.

Publikováno: Pondělí 18.09.2017 14:55

Akce dokumentů