E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČervencové obhajoby bakalářských prací

Harmonogram jarních obhajob bakalářských prací 2020.
Čas 09.07.2020   09:00
10.07.2020   12:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

ČTVRTEK 09.07.2020 dopolední blok
Katedra botaniky, Krajinova posluchárna 

Komise: Předseda: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.; Členové: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.; Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.; Mgr. Martin Weiser, Ph.D.; Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 

9:00 – 9:30       Alžběta Brožová
Název práce: Schopnost rostlin adaptovat se při změně klimatu 
Školitel: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.; Oponent: Mgr. Petr Dostál, Ph.D. 

9:30 – 10:00       Tereza Husinecká
Název práce: Význam hrabání opadu pro interakce mezi rostlinami a půdou 
Školitel: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.; Oponent: RNDr. Věroslava Hadincová, CSc. 

10:00 – 10:30      Eliška Strušková 
Název práce: Obnova travních porostů v opuštěných lomech pomocí výsevů semen 
Školitel: Mgr. Eliška Kuťáková; Oponent: Ing. Jana Knappová, Ph.D. 

10:30 – 11:00      Nikoleta Anderlová 
Název práce: Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí                       –   skutečnost nebo mýtus? 
Školitel: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.; Oponent: Mgr. Martin Macek 

11:00 – 11:30      Kateřina Plachtová 
Název práce: Funkční diverzita květů ve společenstvech alpínských rostlin 
Školitel: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.; Oponent: Mgr. Klára Koupilová

 


 

ČTVRTEK 09.07.2020 odpolední blok
Katedra botaniky, Krajinova posluchárna 

Komise: Předseda: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.; Členové: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.; RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.; RNDr. David Svoboda, Ph.D.; RNDr. Radek Lučan, Ph.D.

13:00 – 13:30      Kateřina Tučková
Název práce: Porovnání metabarcodingu a morfologických přístupů pro analýzu diverzity společenstev protist 
Školitel: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.; Oponent: Mgr. Jana Steinová, Ph.D. 

13:30 – 14:00      Petr Knotek
Název práce: Mechanismy adaptace řas na široký gradient salinity; přechody mezi mořským a sladkovodním prostředím u chrysofyt
Školitel: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.; Oponent: Mgr. Martin Pusztai

14:00 – 14:30      Jiří Lukeš 
Název práce: Studium velikosti genomu u protist
Školitel: Mgr. Dora Čertnerová; Oponent: Mgr. Tereza Veselská

14:30 – 15:00      Václav Havlíček 
Název práce: Role mikrobiálních symbiontů v životním cyklu Ips typographus
Školitel: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.; Oponent: Mgr. Tereza Veselská

15:00 – 15:30      Daniela Kolarczyková
Název práce: Mechanismy antifungální rezistence u dermatofytů
Školitel: MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.; Oponent: doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

15:30 – 16:00      Štěpán Pecka
Název práce: Invaze Phytophtora alni v Evropě
Školitel: Mgr. Karel Černý; Oponent: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

 


 

PÁTEK 10.07.2020 dopolední blok
Katedra botaniky, Krajinova posluchárna 

Komise: Předseda: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.; Členové: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.; RNDr. Jan Novák, Ph.D.; RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.; Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.

9:00 – 9:30       Marie Bostlová 
Název práce: Vliv density a funkčních vlastností květů na kvantitu a kvalitu opylení
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.; Oponent: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.

9:30 – 10:00      Martin Freudenfeld 
Název práce: Efektivita opylovačů při přenosu pylu a možnosti rostlin ji ovlivnit
Školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.; Oponent: Mgr. Michael Mikát

10:00 – 10:30      Adéla Varvažovská
Název práce: Cytotypová variabilita a demografická struktura populací invazivních hvězdnic ze skupiny Symphyotrichum lanceolatum Snovi-belgii ve střední Evropě.
Školitel: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.; Oponent: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

10:30 – 11:00      Štěpán Mareš
Název práce: Význam epigenetické variability v evoluci klonálních rostlin
Školitel: Mgr. Jan Pinc; Oponent: RNDr. Vít Latzel, Ph.D.

11:00 – 11:30      Pavla Dohnalová
Název práce: Diferenciace v okruhu Galium palustre ve střední Evropě
Školitel: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; Oponent: Mgr. Adam Knotek

11:30 – 12:00      Julie Talpová
Název práce: Diverzita okruhu Galium mollugo ve střední Evropě
Školitel: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; Oponent: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.

Publikováno: Pondělí 29.06.2020 22:20

Akce dokumentů