E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Obhajoba doktorské práce Martina Čertnera
Plánovaný výpadek počítačové sítě
V pátek 9.2. 2018 od 16:00 do soboty 10.2. 14:00 2018 bude probíhat výměna fakultního firewallu.
Nenechte si ujít veřejnou přednášku a diskusi Reflexe stavu planety
Zajímá vás stav planety Země a naší civilizace? Využijte mimořádnou příležitost dozvědět se o často bagatelizovaném nebo naopak démonizovaném tématu. Informace z první ruky od světově uznávaného odborníka prof. Davida Storcha. V pátek 19.1. 2018 v 15:30 hod ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6.
Nové elektronické hodnocení výuky
Konec papírovým anketám! Školní rok 2017/2018 je prvním rokem, kdy spouštíme pouze elektronickou aplikaci pro hodnocení předmětů studenty (anketa). Vyzkoušejte nové uživatelské rozhraní i Vy na hodnoceni.natur.cuni.cz a to v období 15. 1. – 4. 3. 2018. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.
Nabídka sportovních aktivit v letním semestru 2018
Katedra tělesné výchovy PřF nabízí všem zaměstnancům následující sportovní aktivity. Vybrané lekce jsou pro zaměstnance PřF zdarma, rozvrh jednotlivých cvičení je závislý na časových možnostech Sportovního centra UK a jiných sportovišť.
Reprezentační ples fakulty se blíží
23. února 2018 můžeme všichni společně oslavit začátek nového semestru! Stejně jako v předchozích letech bude ozdobou i letošní plesové sezóny tradiční Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hudba, tanec, zábava, dobré jídlo, vybrané pití, setkání studentů, kolegů a přátel, to vše v jeden večer a pod jednou střechou Kongresového centra Praha.
Diskuze s kandidáty na prezidenta
Vážení kolegové, v úterý 19.12. 2017 proběhne od 10:00 ve Velké geologické (Albertov 6) diskuze s kandidáty na prezidenta.
Volby do zaměstnanecké části Akademického senátu právě probíhají
Předsednictvo Akademického senátu vyhlašuje volby do zaměstnanecké komory Akademického senátu. Probíhají v termínu 11. - 14. 12. 2017.
M. Křížek: Mráz - nejlepší děda aneb kryogenní fenomén u nás
Vznik, výskyt, aktivita
Bezcévný večírek 2017
Srdečně Vás zveme na Bezcévný vánoční večírek na katedře botaniky.
J. Hošek: Kdo je tady ředitel?
Vliv klimatických oscilací nejmladšího kvartéru na půdně-vegetační vývoj a erozně-sedimentační dynamiku.
Island phylogeography course
Mario Mairal, a post-doc at our Department, is giving a two-day course on Island phylogeography.
The message of the fossil plant record: reconstruction of vegetation and climate in the geological past
Ústav geologie a paleontologie PřF UK vás srdečně zve na přednášku v rámci „Sedimentárních a paleontologických seminářů“.
L. Juřičková : Využití paleofaunistiky měkkýšů v zoogeografii
Rekonstrukce prostředí pomocí společenstev měkkýšů je zavedenou metodou a to především díky Vojenu Ložkovi. Díky jeho práci máme dnes největší databázi na světě, čítající přes 600 kvartérních nalezišť s měkkýší faunou, což vyvolává představu, že o měkkýší sukcesi a to zejména v holocénu, pro který máme nejvíc údajů, víme skoro vše. Pokud se ale podíváme na vývoj jednotlivých krajinných celků, můžeme spíše konstatovat, že obecné trendy se skládají z řady unikátních situací a že i na tak malém území, jako je bývalé Československo, nalezneme často velmi odlišné scénáře postglaciálního vývoje měkkýších společenstev. Máme-li pro jediný krajinný celek např. CHKO třeba kolem deseti holocenních sukcesí, můžeme si dovolit hodnotit různé nepravidelnosti, způsobené krajinnou mozaikou. Takovýto vhled do nedávného vývoje jedné skupiny organismů pak přináší nový vhled do různých zoogeografických problémů a učí nás, že přílišné zobecňování může zkreslit naše představy o realitě.
Setkání se zájemci o studium botaniky cévnatých rostlin
Zveme zájemce z řad 1. a 2. ročníků bakalářského studia Biologie na informativní schůzku.
Geobotanický slunovrat 2017
Rádi bychom vás pozvali na tradiční Geobotanický Slunovrat.
V. Treml: Klimatické rekonstrukce založené na letokruhových chronologiích.
Letokruhové chronologie jsou nejdůležitějším archivem využívaným pro rekonstrukci klimatu v posledním miléniu. Spolu s rekonstrukcemi založenými na dokumentárních datech mají roční časového rozlišení. Příspěvek se bude zabývat tím jak spolu oba typy rekonstrukcí korespondují a v čem je hlavní síla a naopak slabiny letokruhových rekonstrukcí.
Obhajoba doktorské práce Víta Hubky
Rudolphovy kvartérní semináře (ZS 2017/18), Benátská 2, B12
G. Kletetschka: Paměť stromu, který přežije katastrofu. Pozoruhodný výzkum o tunguské explozi.
Nabídka statistických konzultací na MFF
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK nabízí zaměstnancům a studentům UK možnost statistických konzultací zdarma.

Akce dokumentů