E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Diskuze s kandidáty na prezidenta
Vážení kolegové, v úterý 19.12. 2017 proběhne od 10:00 ve Velké geologické (Albertov 6) diskuze s kandidáty na prezidenta.
Volby do zaměstnanecké části Akademického senátu právě probíhají
Předsednictvo Akademického senátu vyhlašuje volby do zaměstnanecké komory Akademického senátu. Probíhají v termínu 11. - 14. 12. 2017.
M. Křížek: Mráz - nejlepší děda aneb kryogenní fenomén u nás
Vznik, výskyt, aktivita
Bezcévný večírek 2017
Srdečně Vás zveme na Bezcévný vánoční večírek na katedře botaniky.
J. Hošek: Kdo je tady ředitel?
Vliv klimatických oscilací nejmladšího kvartéru na půdně-vegetační vývoj a erozně-sedimentační dynamiku.
Island phylogeography course
Mario Mairal, a post-doc at our Department, is giving a two-day course on Island phylogeography.
The message of the fossil plant record: reconstruction of vegetation and climate in the geological past
Ústav geologie a paleontologie PřF UK vás srdečně zve na přednášku v rámci „Sedimentárních a paleontologických seminářů“.
L. Juřičková : Využití paleofaunistiky měkkýšů v zoogeografii
Rekonstrukce prostředí pomocí společenstev měkkýšů je zavedenou metodou a to především díky Vojenu Ložkovi. Díky jeho práci máme dnes největší databázi na světě, čítající přes 600 kvartérních nalezišť s měkkýší faunou, což vyvolává představu, že o měkkýší sukcesi a to zejména v holocénu, pro který máme nejvíc údajů, víme skoro vše. Pokud se ale podíváme na vývoj jednotlivých krajinných celků, můžeme spíše konstatovat, že obecné trendy se skládají z řady unikátních situací a že i na tak malém území, jako je bývalé Československo, nalezneme často velmi odlišné scénáře postglaciálního vývoje měkkýších společenstev. Máme-li pro jediný krajinný celek např. CHKO třeba kolem deseti holocenních sukcesí, můžeme si dovolit hodnotit různé nepravidelnosti, způsobené krajinnou mozaikou. Takovýto vhled do nedávného vývoje jedné skupiny organismů pak přináší nový vhled do různých zoogeografických problémů a učí nás, že přílišné zobecňování může zkreslit naše představy o realitě.
Setkání se zájemci o studium botaniky cévnatých rostlin
Zveme zájemce z řad 1. a 2. ročníků bakalářského studia Biologie na informativní schůzku.
Geobotanický slunovrat 2017
Rádi bychom vás pozvali na tradiční Geobotanický Slunovrat.
V. Treml: Klimatické rekonstrukce založené na letokruhových chronologiích.
Letokruhové chronologie jsou nejdůležitějším archivem využívaným pro rekonstrukci klimatu v posledním miléniu. Spolu s rekonstrukcemi založenými na dokumentárních datech mají roční časového rozlišení. Příspěvek se bude zabývat tím jak spolu oba typy rekonstrukcí korespondují a v čem je hlavní síla a naopak slabiny letokruhových rekonstrukcí.
Obhajoba doktorské práce Víta Hubky
Rudolphovy kvartérní semináře (ZS 2017/18), Benátská 2, B12
G. Kletetschka: Paměť stromu, který přežije katastrofu. Pozoruhodný výzkum o tunguské explozi.
Nabídka statistických konzultací na MFF
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK nabízí zaměstnancům a studentům UK možnost statistických konzultací zdarma.
Rudolphovy kvartérní semináře (ZS 2017/18)
P. Pokorný: Případ "globálního oteplování". Série skeptických a trochu provokativních diskusních námětů na téma lidského příspěvku k současným klimatickým změnám.
Kdo je kdo v mykologii
Krátký film Kdo je kdo v mykologii získal cenu Americké filmové akademie v kategorii hraných studentských snímků.
Habilitační přednáška Mgr. Ondřeje Koukola, Ph.D.
Pozvánka na habilitační řízení ke jmenování docentem v oboru Botanika.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2018
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Mac OS X, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Základní znalost Linuxu není nutná. Kurz bude probíhat v Linuxu, ale většina věcí funguje stejně na Mac OS X a dalších UNIXech. Znalosti práce v Linuxu/UNIXu se hodí např. při zpracování molekulárních a jiných dat. MetaCentrum je služba CESNETu poskytující přístup k obrovské výpočetní kapacitě. Bude-li se kurzu účastnit alespoň jeden člověk nemluvící česky, kurz bude anglicky.
Kurz práce s molekulárními daty v R 2018
R je v současnosti asi nejmocnější nástroj na statistické výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu. Předchozí znalost R je výhodou, nikoli však podmínkou. Bude-li se kurzu účastnit alespoň jeden člověk nemluvící česky, kurz bude anglicky.
Program konference ČBS 2017 Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy
Každoroční tradiční konference České botanické společnosti.

Akce dokumentů