E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Volby do Akademického senátu UK na období 2016-2019
Předsednictvo Akademického senátu UK vyhlásilo volby do AS UK na volební období 2016-2019 na Přírodovědecké fakultě. Voleni jsou dva členové AS UK z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů. Byl zveřejněn seznam kandidátů.
Vyjádření děkana a studentů k 17. listopadu 2015
Mezinárodní den studentstva je v Česku pravidelně připomínán studenty na Albertově, který byl svědkem snahy jejich dřívějších kolegů udržet či obnovit svobodu v naší zemi. Letošní ročník byl poznamenán plánovanou demonstrací na podporu prezidenta republiky. Studentům bylo zabráněno v položení květin a zapálení svíčky u pamětní desky roku 1989.
Stanovisko Akademického senátu PřF UK k 17. listopadu
Akademický senát Přírodovědecké fakulty podporuje postoj vedení UK k výročí událostí 17. listopadu na Albertově. Akademický senát schválil dne 12. 11. 2015 níže uvedené usnesení.
Prohlášení rektora Univerzity Karlovy a děkanů fakult sídlících na pražském Albertově
Sedmnáctý listopad zaujímá v moderní historii českých zemí mimořádné místo. Poprvé vstoupil do našich dějin v roce 1939 v souvislosti s tragickými událostmi, jež následovaly po smrti studenta Univerzity Karlovy Jana Opletala a které vyvrcholily uzavřením českých vysokých škol nacistickými okupanty, popravou devíti studentů a uvězněním více než tisícovky dalších v koncentračním táboře Sachsenhausen, v němž mnozí z nich přišli o život. (Po rozkliknutí čtěte více.)
Informace OPV - Kreditová mobilita Erasmus+
Seminář kandidátů na Ph.D. pozice v Botanickém ústavu AV
Seminář kandidátu z Katedry botaniky ucházejících se o Ph.D. pozici v Botanickém ústavu.
Výstava "Nejmohutnější památné stromy ČR" v Botanické zahradě
Výstava velkoformátových fotografií, dokumentující památné stromy naší republiky, bude zahájena vernisáží nedaleko správního domu Botanické zahrady 2. listopadu v 15.00. V Botanické zahradě Na Slupi bude možné ji zdarma navštívit až do 31. 12. 2015.
Přednáškový cyklus ČBS - podzim 2015
Česká botanická společnost vás zve na podzimní cyklus přednášek.
Sedmý ročník fotosoutěže Věda je krásná
Podzimní dny patří tradičně i zahájení soutěže Věda je krásná. Letošní, v pořadí již 7. ročník, byl odstartován 9. října 2015. Pro všechny soutěžní příspěvky platí určitá pravidla, která najdete na příslušné stránce. Uzávěrka pro příjem soutěžních příspěvků je neděle 8. listopadu ve 23:59.
Výběr znaku fakulty - hlasování o preferencích akademické obce
Do 6. listopadu může akademická obec Přírodovědecké fakulty hlasováním vyjádřit preference při výběru motivu znaku fakulty.
Magisterské státní závěrečné zkoušky
Harmonogram SZZ konaných na katedře botaniky 14. až 16. září 2015. Obhajované diplomové práce jsou připraveny k nahlédnutí na stolku před sekretariátem katedry botaniky. Vaše účast na obhajobách je velmi vítána a žádoucí.
Pozvánka na tematické exkurze za kriticky ohroženým hořečkem mnohotvarým českým
Přijďte se seznámit s kriticky ohroženým hořečkem mnohotvarým českým, endemitem Českého masivu a subendemitem České republiky, který se ještě před necelým stoletím vyskytoval v krajině poměrně běžně a to hlavně na stanovištích udržovaných lidskou činností, zejm. pastvou a sečením, a který však v důsledku změn v obhospodařování v současné době značně ubývá.
Obhajoby doktorských prací v září
Jsou tři!
1. konference naše příroda
„Nedotčená“ příroda, druhová rozmanitost a výskyt vzácných živočichů i rostlin na území vojenských prostorů není tajemstvím. Otázkou zůstává, jakými způsoby o ně správně pečovat. Zejména po opuštění armádou. Mnoho expertů nad touto problematikou bádá, řada projektů již byla realizována. Představme si ty nejvýznamnější a prodiskutujme úskalí v jejich řešení nejen z českého prostředí, ale i z prostředí sousedních států. Pro srovnání se zmíníme také o několika projektech v aktivních vojenských prostorech.
Oslavy 130 let založení Průhonického parku
Oslavy 130. výročí založení Průhonického parku - ve dnech 18. a 19. 9. se uskuteční jak v parku, tak v zámku.
Setkání doktorandů ekologických oborů
Tradiční setkání doktorandů ekologických oborů a jejich školitelů se letos uskuteční ve dnech 20. až 22. listopadu 2015 v rekreačním a školícím centru České pošty na hradě Rožmberk v jižních Čechách.
A-Fest in Park, akademický multižánrový festival
Součást oslav 125. výročí založení Akademie věd.
Konference České společnosti pro ekologii
Vážení kolegové, rád bych vás upozornil, že 31. 8. vyprší možnost přihlásit abstrakt a registrovat se se sníženým vložným na 5. konferenci České společnosti pro ekologii, která proběhne od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. 2015 v Českých Budějovicích.
Podzimní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Podzimní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 10. září 2015. Všichni jste srdečně vítáni!
Věra Hroudová o botanické zahradě Přírodovědecké fakulty
Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vás provedeme ve vědeckém interview Studia Leonardo Českého rozhlasu Plus.

Akce dokumentů