E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

13. historickogeografická konference - Periferie: Krajina (bez)naděje?
Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin. Organizátoři konference přijímají návrhy konferenčních vystoupení a posterů do 30.9. 2016.
Výběr fakultního znaku - 2. kolo
Zapojte se do celofakultní diskuse k výběru nového fakultního znaku, která bude trvat do konce září 2016.
Volba kandidáta na děkana 2016
Na podzim nás čekají volby na post děkana, tedy do funkce, která zásadním způsobem ovlivňuje chod fakulty. Jasné je také to, že novým děkanem bude někdo jiný než stávající děkan pan profesor Bohuslav Gaš. Případný kandidát musí pro účast ve volbách získat dle volebního řádu minimálně 20 podpisů členů akademické obce (studentů nebo akademických pracovníků).
V Praze probíhá setkání rostlinných biologů světového významu
Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhá v Praze důležité setkání rostlinných biologů evropského a světového významu „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se účastní více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu je rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století.
Letní geobotanický slunovrat 2016
Grilování, občerstvení a zábava zaručena.
Harmonogram jarních obhajob diplomových prací
Obhajoby diplomových prací se budou konat ve středu 8.6.2016 od 9 hodin v Krajinově posluchárně. Všichni jste vítáni!
Obhajoba doktorské práce Evy Jamrichové
Podvečerní exkurze po botanické zahradě
Komentovaná procházka po botanické zahradě pod vedením Luboše Hroudy.
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 6. června 2016 v Krajinově posluchárně. Všichni jste srdečně vítáni!
Přednášky o vztahu rostlin a hub
Přednášky našich estonských kolegů.
Přednáška Sergio Rasmanna
Elevation gradients drives the evolution of plant defence strategies against herbivores.
Hydrobotanická exkurze na mokřady na Nepomucku
Akce se koná ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČBS.
Pracovní konference ČBS na téma Ekologie a evoluce karpatské flóry
Uskuteční se o víkendu 26. – 27. 11. 2016 v Praze.
Oprava havárie kanalizace v Benátské 2
Výkopové práce budou prováděné v prostoru mezi brankou Benátské 2 a hlavním vchodem, přístup do budovy bude možný pouze bránou Benátské 2 a bočním vchodem ze dvora.
Floristický kurz ČBS 2016 v Mladé Boleslavi
Kurz organizačně zajišťuje ústředí ČBS (V. Petříček, M. Štefánek, V. Grulich). Těšit se můžete na řadu zajímavých druhů (včetně reliktních rostlin jako je popelivka sibiřská či devaterka poléhavá) a širokou škálu vegetace (např. od slatinných luk přes vápnité bory až po teplomilné typy doubrav).
Kurz mořské algologie 2016
K dispozici budeme mít zejména prostor bývalého statku v osadě Poulsker, využívat budeme vlastní vybavení pro práci s mořskými řasami. Předmět MB120T119.
Děkanský sportovní den 2016
Děkanský sportovní den, který letos připadá na 21. dubna, nabízí široký program kolektivních i individuálních aktivit na řadě různých sportovišť. Těšit se můžete na hry, plavání, atletiku i řadu jiných, méně obvyklých sportů. Po sportu čeká na účastníky i afterparty se studentskými kapelami.
Ochrana ohrožených druhů v ČR
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Ochrana ohrožených druhů v ČR, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.
26. cyklus jarních exkurzí ČBS a Katedry botaniky do okolí Prahy
Tradiční jarní exkurze.
Odstartovala soutěž CEE Spring ₋ mezinárodní editační soutěž v tvorbě a rozšiřování Wikipedie
Již druhý ročník soutěže CEE Spring opět odstartoval na první jarní den, 21. března 2016. K mezinárodní soutěži se připojuje také i česká Wikipedie, kde soutěž organizuje spolek Wikimedia Česká republika. Během 10 jarních týdnů se budou moci soutěžící zapojit prostřednictvím článků na jakékoliv téma z regionu střední a východní Evropy.

Akce dokumentů