E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Podvečerní exkurze po botanické zahradě
Komentovaná procházka po botanické zahradě pod vedením Luboše Hroudy.
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 6. června 2016 v Krajinově posluchárně. Všichni jste srdečně vítáni!
Přednášky o vztahu rostlin a hub
Přednášky našich estonských kolegů.
Přednáška Sergio Rasmanna
Elevation gradients drives the evolution of plant defence strategies against herbivores.
Hydrobotanická exkurze na mokřady na Nepomucku
Akce se koná ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČBS.
Pracovní konference ČBS na téma Ekologie a evoluce karpatské flóry
Uskuteční se o víkendu 26. – 27. 11. 2016 v Praze.
Oprava havárie kanalizace v Benátské 2
Výkopové práce budou prováděné v prostoru mezi brankou Benátské 2 a hlavním vchodem, přístup do budovy bude možný pouze bránou Benátské 2 a bočním vchodem ze dvora.
Floristický kurz ČBS 2016 v Mladé Boleslavi
Kurz organizačně zajišťuje ústředí ČBS (V. Petříček, M. Štefánek, V. Grulich). Těšit se můžete na řadu zajímavých druhů (včetně reliktních rostlin jako je popelivka sibiřská či devaterka poléhavá) a širokou škálu vegetace (např. od slatinných luk přes vápnité bory až po teplomilné typy doubrav).
Kurz mořské algologie 2016
K dispozici budeme mít zejména prostor bývalého statku v osadě Poulsker, využívat budeme vlastní vybavení pro práci s mořskými řasami. Předmět MB120T119.
Děkanský sportovní den 2016
Děkanský sportovní den, který letos připadá na 21. dubna, nabízí široký program kolektivních i individuálních aktivit na řadě různých sportovišť. Těšit se můžete na hry, plavání, atletiku i řadu jiných, méně obvyklých sportů. Po sportu čeká na účastníky i afterparty se studentskými kapelami.
Ochrana ohrožených druhů v ČR
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Ochrana ohrožených druhů v ČR, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.
26. cyklus jarních exkurzí ČBS a Katedry botaniky do okolí Prahy
Tradiční jarní exkurze.
Odstartovala soutěž CEE Spring ₋ mezinárodní editační soutěž v tvorbě a rozšiřování Wikipedie
Již druhý ročník soutěže CEE Spring opět odstartoval na první jarní den, 21. března 2016. K mezinárodní soutěži se připojuje také i česká Wikipedie, kde soutěž organizuje spolek Wikimedia Česká republika. Během 10 jarních týdnů se budou moci soutěžící zapojit prostřednictvím článků na jakékoliv téma z regionu střední a východní Evropy.
Druhově bohatá rostlinná společenstva
Proč je zrovna u nás tolik světových rekordů?
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty geobotaniky, kryptogamologie ale i pro studenty jiných oborů (včetně bakalářů!).
Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny 2016
6. ročník se uskuteční v srdci chráněné krajinné oblasti Český ráj nedaleko hradu Valdštejn, v Sedmihorkách u Karlovic.
Speciální algologická exkurze
Letošní algologická exkurze se bude konat na území čerstvě zřízeného CHKO Brdy.
Terénní cvičení z botaniky MB120T61 pro studenty oborů biologických a Botanická exkurze MO550C03 pro studenty OŽP
Výcvikové středisko UK v jihočeských Dobronicích.
Exkurze Květena střední Evropy
Letos bude do Klášterce nad Ohří.
Mezioborová botanicko-zoologická exkurze do Dinarid
Letos bude do Slovinska a Chorvatska.

Akce dokumentů