E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Exkurze po levém břehu Vltavy - z Kralup do Nelahozevsi
Poslední z jarního cyklu exkurzí ČBS a PřF UK povede podél Vltavy, a sice z Kralup nad Vltavou přes PP Hostibejk do Nelahozevsi (fytoregion 7c. Slánská tabule).
Výzva TA ČR, program ÉTA
9. května byla vyhlášena druhá veřejná soutěž v programu ÉTA. Termín pro podávání návrhů do soutěže je 21.června 2018. Hlavní změnou od 1. veřejné soutěže je snížení maximální podpory na projekt na 80% a v případě, že aplikačním garantem bude podnik, musí být uchazečem projektu (tedy být interním aplikačním garantem).
Zehnálek P.: Tři července v Panamě aneb kam šlápneš tam hvězdovka
Přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu ČVSM
Ceny časopisu Živa získala řada zástupců naší fakulty
Časopis Živa uděluje ocenění, určená autorům nejlepších článků, od roku 1997. Ve vile Lanna, kde dekorování oceněných tradičně probíhá, bylo ve středu 9. 5. oceněno hned několik zástupců naší fakulty v různých kategoriích. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!
Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Jedním z účelů nově založeného Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK je podpora pedagogické činnosti. Nadační fond proto poprvé v historii své existence vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o tento příspěvek. Konečný termín pro podávání žádostí je 15.6.2018
Exkurze na písčiny dolního Polabí
Předposlední z jarních exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK bude směřovat na Litoměřicko za vegetací písčin (svaz Corynephorion canescentis). Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti i široké veřejnosti jsou srdečně zváni.
P. Kuneš: Paleoekologická perspektiva kolonizace oceánických ostrovů – lekce pro ochranu přírody
P. Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?
Chcete-li se dozvědět, jak se studují rostlinné invaze v celosvětovém měřítku, neváhejte a navštivte poslední z přednášek jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK. Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou srdečně zváni!
Exkurze do jižního okolí Žehuňského rybníka
Další z jarních exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK bude směřovat na východ od Prahy, k Žehuni, konkrétně do Dománovického lesa.
Promítání filmu "Putinovy děti"
Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v budově Albertov 6 (učebna Věž) druhé promítání dokumentárního filmu v rámci projektu Jeden svět na geografii. Můžete se těšit na film Putinovy "Děti 404" s odborným komentářem Michala Pitoňáka. Začínáme v 18:30. Vstup volný.
D. Vondrák: O jezerních sedimentech, jejich zvířeně a jedné sopce aneb Kvartérní paleozoologie vodních bezobratlých v ČR a její současná témata
Exkurze za včelníky na Haknoveckých skalách v NPR Karlštejn
Další z exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK bude směřovat do Českého krasu na lokality nad tzv. xerotermní hranicí lesa, ale i na další zajímavá místa. Všechny studenty, členy ČBS i další zájemce srdečně zveme.
Další premiéra divadla HAMBA: Genius Loci
Jeden hotel, záhadná smrt, vyšetřující s neortodoxními metodami. A více než neobvyklí podezřelí. Divadelní spolek Hamba přichází s novou hrou od Vojtěcha Kynčla, autora komorního sci-fi Ke hvězdám a temné pohádky O drakovi z Hromové hory. Představení se odehraje ve Velké geologické posluchárně (Albertov 6) a to hned dvakrát, 14. května od 19h a 18. května od 18h. Pro lepší zážitek doporučujeme čelovku nebo baterku s sebou.
Nepřehlédněte nabídku studijních a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách
Nabídka se týká studijních a výzkumných pobytů na partnerských zahraničních univerzitách v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Japonsku a Singapuru a Jižní Americe, a to pro zimní semestr 2018/2019. Přihlášky do 5.5.2018
Exkurze kaňonem Vltavy v okolí Živohošti
Všechny srdečně zveme na další z jarních exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK. Bude směřovat do Středního Povltaví (fytoregion 41.), konkrétně do okolí Živohoště, kterým nás provedou Jiří Malíček a Rudolf Hlaváček.
CHKO Šumava hledá brigádníky do lesa!
CHKO Šumava hledá zájemce, kteří se nebojí práce v náročném terénu a za každého počasí.
Janošík L.: Zemničky a kulosporky, houbové klenoty skryté mezi mechorosty
Přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu ČVSM
Nenechte si ujít Mezinárodní konferenci didaktiky přírodních věd DidSci+ 2018
Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci didaktiky přírodních věd "Aktuální otázky a jejich řešení - DidSci +2018 (Conference on Research in Didactics of the Sciences), která se koná 25. - 27. června 2018 v hotelu Globus v Praze. Přihlášky do 31. 5. 2018.
Zemřel Jiří Váňa
Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás navždy opustil pan Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc.
H. Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky
“Opravdu víme, jak vznikají nové druhy ?” Tak zní podtitul další z přednášek pořádaných ČBS a PřF UK, na kterou tímto všechny zveme.

Akce dokumentů