E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

1. konference naše příroda
„Nedotčená“ příroda, druhová rozmanitost a výskyt vzácných živočichů i rostlin na území vojenských prostorů není tajemstvím. Otázkou zůstává, jakými způsoby o ně správně pečovat. Zejména po opuštění armádou. Mnoho expertů nad touto problematikou bádá, řada projektů již byla realizována. Představme si ty nejvýznamnější a prodiskutujme úskalí v jejich řešení nejen z českého prostředí, ale i z prostředí sousedních států. Pro srovnání se zmíníme také o několika projektech v aktivních vojenských prostorech.
Oslavy 130 let založení Průhonického parku
Oslavy 130. výročí založení Průhonického parku - ve dnech 18. a 19. 9. se uskuteční jak v parku, tak v zámku.
Setkání doktorandů ekologických oborů
Tradiční setkání doktorandů ekologických oborů a jejich školitelů se letos uskuteční ve dnech 20. až 22. listopadu 2015 v rekreačním a školícím centru České pošty na hradě Rožmberk v jižních Čechách.
A-Fest in Park, akademický multižánrový festival
Součást oslav 125. výročí založení Akademie věd.
Konference České společnosti pro ekologii
Vážení kolegové, rád bych vás upozornil, že 31. 8. vyprší možnost přihlásit abstrakt a registrovat se se sníženým vložným na 5. konferenci České společnosti pro ekologii, která proběhne od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. 2015 v Českých Budějovicích.
Podzimní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Podzimní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 10. září 2015. Všichni jste srdečně vítáni!
Věra Hroudová o botanické zahradě Přírodovědecké fakulty
Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vás provedeme ve vědeckém interview Studia Leonardo Českého rozhlasu Plus.
Přírodovědecká fakulta hledá motiv svého nového znaku
V rámci prvního kola výběru nového fakultního znaku bylo zveřejněno 41 návrhů na motiv budoucího fakultního znaku. Postupující do druhého kola určí hodnotící komise, která přihlédne k hlasování akademické obce, které se uskuteční na začátku října 2015.
Letní slunovrat 2015
Rádi bychom Vás pozvali na geobotanický letní Slunovrat.
Obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Harmonogram obhajob bakalářských prací konaných 8. a 9. června 2015 na katedře botaniky. Všichni jste srdečně vítáni!
Jarní obhajoby diplomových prací
Harmonogram obhajob diplomových prací konaných 9. a 10. června 2015. Všichni jste samozřejmě vítáni.
Exkurze po botanické zahradě s kolegou Hroudou
Přátelé, jako loňského roku jsem přislíbil učinit několik exkurzí po botanické zahradě.
Sbírka Vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR: den otevřených dveří
Více než 400 druhů rostlin typických pro naše řeky, rybníky, tůně, rašeliniště i slaniska si můžete prohlédnout samostatně, nebo můžete absolvovat prohlídku s odborným výkladem v každou celou hodinu. Výklad přizpůsobíme publiku.
Přednáška Colonization success of polyploids: insights from the cytotype shift in Centaurea stoebe s.l.
Pozvánka na (dodatečný) seminář cévnatých rostlin. Přednášející bude Christoph Rosche, Martin Luther University, Halle, Germany.
Konference ČBS 2015 - výzva k zaslání přihlášek příspěvků
Vážení členové České botanické společnosti, vážení kolegové, připomínám, že v listopadu letošního roku se uskuteční konference ČBS na téma Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy.
Výzva k podávání návrhů fakultního znaku a k následné celofakultní diskusi o návrzích
Naše fakulta směřuje k výběru nového loga. Šanci na to zasáhnout do procesu a vývoje schvalování nové vizuální identity fakulty má každý člen naší akademické obce. Kompletní informace o procesu a jeho harmonogramu naleznete po rozkliknutí zprávy.
Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie – program terénního cvičení 21., 22. a 25. – 30. května 2014
Během kurzu řeší studenti projekt zaměřený na ekologii vegetace a ekologie rostlin. Naučí se základní metody fytocenologie a terénní ekologie rostlin. Kurz je otevřen studentům katedry botaniky, ale i všem ostatním, včetně bakalářských studentů.
Den fascinace rostlinami v Botanické zahradě PřF UK - 16.5.2015
Ke Dni fascinace rostlinami se připojujeme také my. Milovníky přírody a vědy, děti i dospělé proto zveme na akci Skryté příběhy rostlin. Ta se uskuteční v sobotu 16. května 2015 od 10:00 do 18:00 h v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK.
Výstava Historie vytažená z bahna, 5. 5. – 30. 6. 2015, Chlupáčovo muzeum historie Země
Srdečně vás zveme na výstavu nástěnných tabulí, která připomene paleobotanický výzkum a výuku na botanickém ústavu pražské německé univerzity.
Exkurze Vegetace střední Evropy 2015
Exkurze má poskytnout terénní zkušenost, která je základem práce (geo)botanika a nutným předpokladem porozumění mnoha zde vyučovaným předmětům (zejména Vegetace střední Evopy). Cílem exkurze bude navštívit a demonstrovat nejvýznačnější společenstva střední Evropy v rozličných krajinných a geografických souvislostech.
Akce dokumentů