E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Obměna hardware serveru a aktualizace software
Čeká nás velká aktualizace katedrového serveru, která přispěje k jeho lepšímu fungování. Vyměníme disky za 2x2 TB, čímž kapacita pro uživatelská data vzroste na dvojnásobek a 2x 480 GB SSD, čímž dojde ke zrychlení. Při té příležitosti dojde i k aktualizaci na novou verzi software.
Vánoční večírek Katedry botaniky
Tentokrát se uskuteční geobotanický slunovrat i bezcévný večírek najednou v rámci jednoho velkého celokatedrového večírku.
Výsledky voleb do Akademického senátu UK pro volební období 2016 - 2019
Čtvrtek a pátek byly na celé Univerzitě Karlově dny voleb do Akademického senátu. Výsledky voleb za naši fakultu jsou již známy.
Kurz práce s molekulárními daty v R 2016
R je v současnosti asi nejmocnější nástroj na statistické výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu. Předchozí znalost R je výhodou, nikoli však podmínkou. Bude-li se kurzu účastnit alespoň jeden člověk nemluvící česky, kurz bude anglicky.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2016
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Mac OS X, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Základní znalost Linuxu není nutná. Kurz bude probíhat v Linuxu, ale většina věcí funguje stejně na Mac OS X a dalších UNIXech. Znalosti práce v Linuxu/UNIXu se hodí např. při zpracování molekulárních a jiných dat. MetaCentrum je služba CESNETu poskytující přístup k obrovské výpočetní kapacitě. Bude-li se kurzu účastnit alespoň jeden člověk nemluvící česky, kurz bude anglicky.
Kurz potěšení a nepříjemnosti s programem Canoco 5: jak na něj
Verze 5 programu Canoco obsahuje více specifický model uživatelova chování než měly předchozí verze. Odměnou za jeho respektování je snadná práce i s náročnějšími úlohami za asistence expertního systému, trestem za jeho ignorování mohou být zoufalé a marné boje. Protože moderní uživatelé počítačů již manuály programů nečtou, nabízím krátký praktický kurz, který poskytne úvodní seznámení pro ty, kteří již o principech práce s ordinačními metodami mají představu.
Volte své zástupce do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2016 - 2019
Právě probíhají volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2016 - 2019. Volby probíhají online, vstup do volební aplikace naleznete po rozkliknutí této zprávy.
Volby do Akademického senátu UK na období 2016-2019
Předsednictvo Akademického senátu UK vyhlásilo volby do AS UK na volební období 2016-2019 na Přírodovědecké fakultě. Voleni jsou dva členové AS UK z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů. Byl zveřejněn seznam kandidátů.
Vyjádření děkana a studentů k 17. listopadu 2015
Mezinárodní den studentstva je v Česku pravidelně připomínán studenty na Albertově, který byl svědkem snahy jejich dřívějších kolegů udržet či obnovit svobodu v naší zemi. Letošní ročník byl poznamenán plánovanou demonstrací na podporu prezidenta republiky. Studentům bylo zabráněno v položení květin a zapálení svíčky u pamětní desky roku 1989.
Stanovisko Akademického senátu PřF UK k 17. listopadu
Akademický senát Přírodovědecké fakulty podporuje postoj vedení UK k výročí událostí 17. listopadu na Albertově. Akademický senát schválil dne 12. 11. 2015 níže uvedené usnesení.
Prohlášení rektora Univerzity Karlovy a děkanů fakult sídlících na pražském Albertově
Sedmnáctý listopad zaujímá v moderní historii českých zemí mimořádné místo. Poprvé vstoupil do našich dějin v roce 1939 v souvislosti s tragickými událostmi, jež následovaly po smrti studenta Univerzity Karlovy Jana Opletala a které vyvrcholily uzavřením českých vysokých škol nacistickými okupanty, popravou devíti studentů a uvězněním více než tisícovky dalších v koncentračním táboře Sachsenhausen, v němž mnozí z nich přišli o život. (Po rozkliknutí čtěte více.)
Informace OPV - Kreditová mobilita Erasmus+
Seminář kandidátů na Ph.D. pozice v Botanickém ústavu AV
Seminář kandidátu z Katedry botaniky ucházejících se o Ph.D. pozici v Botanickém ústavu.
Výstava "Nejmohutnější památné stromy ČR" v Botanické zahradě
Výstava velkoformátových fotografií, dokumentující památné stromy naší republiky, bude zahájena vernisáží nedaleko správního domu Botanické zahrady 2. listopadu v 15.00. V Botanické zahradě Na Slupi bude možné ji zdarma navštívit až do 31. 12. 2015.
Přednáškový cyklus ČBS - podzim 2015
Česká botanická společnost vás zve na podzimní cyklus přednášek.
Sedmý ročník fotosoutěže Věda je krásná
Podzimní dny patří tradičně i zahájení soutěže Věda je krásná. Letošní, v pořadí již 7. ročník, byl odstartován 9. října 2015. Pro všechny soutěžní příspěvky platí určitá pravidla, která najdete na příslušné stránce. Uzávěrka pro příjem soutěžních příspěvků je neděle 8. listopadu ve 23:59.
Výběr znaku fakulty - hlasování o preferencích akademické obce
Do 6. listopadu může akademická obec Přírodovědecké fakulty hlasováním vyjádřit preference při výběru motivu znaku fakulty.
Magisterské státní závěrečné zkoušky
Harmonogram SZZ konaných na katedře botaniky 14. až 16. září 2015. Obhajované diplomové práce jsou připraveny k nahlédnutí na stolku před sekretariátem katedry botaniky. Vaše účast na obhajobách je velmi vítána a žádoucí.
Pozvánka na tematické exkurze za kriticky ohroženým hořečkem mnohotvarým českým
Přijďte se seznámit s kriticky ohroženým hořečkem mnohotvarým českým, endemitem Českého masivu a subendemitem České republiky, který se ještě před necelým stoletím vyskytoval v krajině poměrně běžně a to hlavně na stanovištích udržovaných lidskou činností, zejm. pastvou a sečením, a který však v důsledku změn v obhospodařování v současné době značně ubývá.
Obhajoby doktorských prací v září
Jsou tři!

Akce dokumentů