E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Přednášky o vztahu rostlin a hub
Přednášky našich estonských kolegů.
Přednáška Sergio Rasmanna
Elevation gradients drives the evolution of plant defence strategies against herbivores.
Pracovní konference ČBS na téma Ekologie a evoluce karpatské flóry
Uskuteční se o víkendu 26. – 27. 11. 2016 v Praze.
Oprava havárie kanalizace v Benátské 2
Výkopové práce budou prováděné v prostoru mezi brankou Benátské 2 a hlavním vchodem, přístup do budovy bude možný pouze bránou Benátské 2 a bočním vchodem ze dvora.
Floristický kurz ČBS 2016 v Mladé Boleslavi
Kurz organizačně zajišťuje ústředí ČBS (V. Petříček, M. Štefánek, V. Grulich). Těšit se můžete na řadu zajímavých druhů (včetně reliktních rostlin jako je popelivka sibiřská či devaterka poléhavá) a širokou škálu vegetace (např. od slatinných luk přes vápnité bory až po teplomilné typy doubrav).
Kurz mořské algologie 2016
K dispozici budeme mít zejména prostor bývalého statku v osadě Poulsker, využívat budeme vlastní vybavení pro práci s mořskými řasami. Předmět MB120T119.
Děkanský sportovní den 2016
Děkanský sportovní den, který letos připadá na 21. dubna, nabízí široký program kolektivních i individuálních aktivit na řadě různých sportovišť. Těšit se můžete na hry, plavání, atletiku i řadu jiných, méně obvyklých sportů. Po sportu čeká na účastníky i afterparty se studentskými kapelami.
Ochrana ohrožených druhů v ČR
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Ochrana ohrožených druhů v ČR, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.
Hydrobotanická exkurze na mokřady na Nepomucku
Akce se koná ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČBS.
26. cyklus jarních exkurzí ČBS a Katedry botaniky do okolí Prahy
Tradiční jarní exkurze.
Odstartovala soutěž CEE Spring ₋ mezinárodní editační soutěž v tvorbě a rozšiřování Wikipedie
Již druhý ročník soutěže CEE Spring opět odstartoval na první jarní den, 21. března 2016. K mezinárodní soutěži se připojuje také i česká Wikipedie, kde soutěž organizuje spolek Wikimedia Česká republika. Během 10 jarních týdnů se budou moci soutěžící zapojit prostřednictvím článků na jakékoliv téma z regionu střední a východní Evropy.
Druhově bohatá rostlinná společenstva
Proč je zrovna u nás tolik světových rekordů?
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty geobotaniky, kryptogamologie ale i pro studenty jiných oborů (včetně bakalářů!).
Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny 2016
6. ročník se uskuteční v srdci chráněné krajinné oblasti Český ráj nedaleko hradu Valdštejn, v Sedmihorkách u Karlovic.
Speciální algologická exkurze
Letošní algologická exkurze se bude konat na území čerstvě zřízeného CHKO Brdy.
Terénní cvičení z botaniky MB120T61 pro studenty oborů biologických a Botanická exkurze MO550C03 pro studenty OŽP
Výcvikové středisko UK v jihočeských Dobronicích.
Exkurze Květena střední Evropy
Letos bude do Klášterce nad Ohří.
Mezioborová botanicko-zoologická exkurze do Dinarid
Letos bude do Slovinska a Chorvatska.
Habilitační přednáška Petra Kuneše
Role minulých interglaciálů pro pochopení dynamiky přirozených ekosystémů.
Výběrové řízení (1. kolo) v rámci programu Erasmus+
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na smlouvy administrované katedrou botaniky proběhne ve středu 9. 3. 2016. Lhůta pro dodání potřebných materiálů je 8. 3. 2016 do 16 h.

Akce dokumentů