E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek našich botaniků v prestižním časopise Molecular Biology and Evolution

Dá se na velké změny v životním stylu reagovat flexibilně? Možná to někoho překvapí, ale na tuto otázku se můžeme ptát rostlin. Odpověď, zakodovanou v jejich genetické informaci, našel tým vědců vedených Magdalenou Bohutínskou a Filipem Kolářem z katedry botaniky PřF UK a vědci z University of Nottingham. Výzkum právě vychází v zářijovém čísle časopisu Molecular Biology and Evolution. Grafiku k článku, které se dostala na titulní stránku tohoto časopisu, navrhla Doubravka Požárová z katedry botaniky PřF UK.

Tým vědců se  obrátil na dva druhy rostlin, na huseníček a řeřišnici. Ptali se, jak vyřešily přelomovou událost, která nastala v jejich evoluční historii; totiž že se jim v jednom momentu zdvojily všechny chromozomy v těle, v procesu zvaném celogenomová duplikace. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat: adaptovaly se. Konkrétně si oba druhy nezávisle na sobě upravily geny zodpovědné za regulaci buněčného cyklu a dělení, opravy DNA a transport živin do buňky. Co je zajímavé, že si adaptaci vyřešily každý po svém. Přestože si adaptovaly stejné typy vlastností, každý tak učinil pomocí rozdílných genů. To ukazuje, že genetické cesty adaptace k celogenomové duplikaci se mohou mezi druhy lišit. V širším pojetí nám tímto výsledkem dává evoluce vědět, jak různorodá a zároveň flexibilní umí být.

Odkaz na článek:
Novelty and Convergence in Adaptation to Whole Genome Duplication; Magdalena Bohutínská, Mark Alston, Patrick Monnahan, Terezie Mandáková, Sian Bray ... Molecular Biology and Evolution, Volume 38, Issue 9, September 2021, Pages 3910–3924
https://academic.oup.com/mbe/article/38/9/3910/6203814

Publikováno: Čtvrtek 02.09.2021 14:15

Akce dokumentů