E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné týmy

Týmy Katedry experimentální biologie rostlin

Buněčná biologie a biotechnologie rostlin,

skupina pod vedením dr. Kateřiny Schwarzerové zkoumá na molekulární a buněčné úrovni cytoskelet rostlin, především pak jeho roli v morfogenezi a signalizaci. Skupina vedená dr. Lukášem Fischerem se věnuje výzkumu RNA interference (umlčování transgenů), G-proteinové signalizaci a roli mangan-stabilizujícího proteinu fotosystému II. Skupina vedená dr. Janem Petráškem se věnuje především transportu auxinu a roli cytoskeletu v auxinem řízeném vývoji rostlin.

Buněčná morfogeneze,

​skupina se pod vedením doc. Fatimy Cvrčkové a doc. Viktora Žárského věnuje především molekulárním mechanismům buněčné polarity. Předmětem zkoumání jsou tedy proteiny a proteinové komplexy, které se účastní polarizované exocytózy a organizace cytoskeletu (především multiproteinový komplex Exocyst a cytoskeletární organizátory z rodiny forminů). Skupina studuje i signální dráhy, které zprostředkovávají koordinaci jednotlivých procesů určujících buněčnou polaritu. Část týmu se nachází na pracovišti Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Ekofyziologická anatomie,

skupina se pod vedením prof. Jany Albrechtové věnuje studiu fyziologických a strukturálních reakcí rostlin na biotické a abiotické faktory prostředí. Výzkum se zaměřuje především na ekofyziologii dřevin a využívá široké spektrum metodických přístupů od metod mikroskopických, histochemických a biochemických, po spektrální analýzy listoví využitelné v dálkovém průzkumu Země. Kromě vlastního výzkumu skupina přispívá i ke zdokonalování kvantitativních metod anatomie rostlin.

Fyziologická anatomie,

skupina se pod vedením dr. Aleše Soukupa soustředí především na kořenový systém, jeho vývoj, funkci a interakci s půdním prostředím. Výzkumné přístupy vychází z tradice „klasické“ rostlinné anatomie doplněné o vybrané metodiky cytologie, biochemické analýzy a molekulární biologii. Tato kombinace umožňuje propojovat strukturní a funkční parametry rostlinného těla, jež se mění během diferenciace pletiv, v rámci ontogeneze rostliny či vlivem působení vnějších faktorů.

Studium regulačních faktorů morfogeneze rostlin,

skupina se pod vedením doc. Heleny Lipavské zabývá zejména cukerným metabolismem rostlin v souvislosti s vývojovými změnami a působícím stresem těžkých kovů, sucha, chladu apod. Dalším zaměřením skupiny je studium vývojových změn u transgenních rostlin s cizorodým mitotickým aktivátorem a studium interakce rostlina – houbový symbiont v životním cyklu orchidejí. Mimo standardní kultivační postupy skupina hojně využívá kultivace rostlinných explantátů in vitro.

 

Externí týmy katedry a/nebo týmy úzce spolupracující ve výzkumu a výuce

 

 

Akce dokumentů