E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstupy projektu

Publikace

  • Odborná kniha v češtině: Hodnocení vývoje zdravotního stavu porostů smrku ztepilého ve sledovaném území Krušných hor s použitím hyperspektrálních dat - metody, výsledky závěry.  Albrechtová Jana, Kupková Lucie, Campbell Petya (Eds.): Hodnocení stavu smrkových porostů. - Případové studie sledování vývoje fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998  - 2013. Geographica - Česká geografická společnost (v recenzním řízení).

  • Popularizační článek: Zdravotní stav smrkových porostů v Krušných horách. Nakladatelství Geografické rozhledy, Česká geografická společnost. Bude publikován v čísle G3, únor 2017 (v přípravě).


Mapy

Mapy fyziologického stavu smrkových porostů ve sledovaném území

Mapy relativní klasifikace zdravotního stavu smrkových porostů na základě statistického modelu využívajícího vegetační indexy REP a SIPI na základě pixelového a objektově orientovaného přístupu (popis metody ZDE).

REP-SIPI pixelový přístup
Kovářská

 

REP-SIPI objektově orientovaný přístup
 Kovářská

 

REP-SIPI pixelový přístup
Přebuz

 

REP-SIPI objektově orientovaný přístup
Přebuz

 

 

Mapy modelovaných biochemických parametrů smrkových porostů ve sledovaném území

Mapy vegetačních  indexů

  1. Modified Red Edge Normalized Difference Vegetation Index (MRENDVI)

​MRENDVI nebo také mND705 je index, který využívá citlivosti "red edge" k detekci malých změn v olistění korun, mezer v listoví/porostech a stárnutí. Eliminuje odrazivost povrchu listu (zahrnutím odrazivosti na vlnové délce 445 nm) a tím je i citlivější na celkový obsah chlorofylu. Dosahuje hodnot -1 až 1, přičemž obvyklé rozmezí pro zelenou vegetaci je 0,2 - 0,7. Vzorec zní: mND705= (R750 – R705) / (R750 + R705 – 2*R445). 

(Sims, D. and J. Gamon. "Relationships Between Leaf Pigment Content and Spectral Reflectance Across a Wide Range of Species, Leaf Structures and Developmental Stages." Remote Sensing of Environment 81 (2002): 337-354.)

  1. Moisture Stress Index (MSI)

MSI je citlivý na obsah vody v listoví. Když se zvětší obsah vody v listoví, zvětší se i absorpce okolo vlnové délky 1599 nm, zatímco absorpce na vlnové délce 819 nm zůstává neovlivněna - je tudíž využita jako referenční. Vyšší hodnoty indexu značí menší obsah vody v listoví a tím větší vodní stres vegetace. Obvyklé hodnoty pro zelenou vegetaci jsou v rozmezí 0,4 - 2. Vzorec je : MSI = R1599 / R819.

(Hunt Jr., E., and B. Rock. "Detection of Changes in Leaf Water Content Using Near- And Middle-Infrared Reflectances." Remote Sensing of Environment 30 (1989): 43-54.

Ceccato, P., et al. "Detecting Vegetation Leaf Water Content Using Reflectance in the Optical Domain." Remote Sensing of Environment 77 (2001): 22-33.)

MRENDVI 
Kovářská

 

MSI
Kovářská

 

MRENDVI 
Přebuz

 

MSI 
Přebuz

 


ZPĚT

Akce dokumentů