E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníINMON, Kontakt MŠMT

KONTAKT II: LH12097 (2012 - 2016), INMON: Inovace metod monitoringu zdravotního stavu porostů smrku ztepilého v Krušných horách s použitím hyperspektrálních dat.

 

Odpovědný řešitel projektu: prof. RNDr. Jana Albrechtová, PřF UK v Praze
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Kopačková, Ph.D., Česká geologická služba
Zahraniční partner v USA: Petya Entcheva Campbell, Ph.D., NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland Baltimore County

 

Řešitelský kolektiv projektu

Anotace projektu

Výstupy projektu (publikace a mapy)

 

Projekt (2012 - 2015), projekt byl prodloužen do 30. 6. 2016


ZPĚT

Akce dokumentů