E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSkupina cytoskelet

Twitter:@pragueplantcytoHledáme studenty - neváhejte a přijďte se zeptat, jaká témata nabízíme!


Výzkum

Cytoskelet je proteinová struktura, kterou nalézáme v každé eukaryotické buňce. Cytoskelet rostlinné buňky se skládá z mikrotubulů, vznikajících polymerací proteinového heterodimeru αβ- tubulinu, a aktinových filament, vznikajících polymerací proteinu aktinu. Tyto vytvářejí v buňkách trojrozměrnou síť, která vykonává mnoho funkcí. Mezi nejdůležitější funkce patří zajišťování pohybu, dělení jádra a buňky, růstu a udržení polarity buňky a přenosů signálů.

Jedním z nejdůležitějších aspektů cytoskeletu je jeho vysoká konzervovanost mezi rostlinami a živočichy. V některých případech vykonává cytoskelet v živočišných a rostlinných buňkách za spoluúčasti velmi příbuzných asociovaných proteinů podobné funkce. V některých procesech však mikrotubuly a aktin plní v živočišných a rostlinných buňkách role specifické, přičemž často jim v těchto funkcích asistují asociované proteiny, které nacházíme pouze u rostlin nebo u živočichů. Toto vzrušující odhalování mnohotvárnosti přírody či naopak její vynalézavosti v úsporném řešení organizace živých systémů není zdaleka u konce. Je možné, že některé aspekty struktury a funkce rostlinného cytoskeletu přispějí k pochopení čistě živočišných procesů, jako je např. nádorové bujení. Je také pravděpodobné, že některé "specificky živočišné" procesy nebo struktury se uplatňují, třeba i v nečekaných souvislostech, i v životě rostlinné buňky.

Co studujeme:

Pracovní skupina Cytoskelet Laboratoře buněčné biologie a biotechnologie na katedře experimentální biologie rostlin se zabývá základním výzkumem rostlinného cytoskeletu a jeho zapojením v regulačních drahách rostlinné buňky, které kontrolují dělení, depozici buněčné stěny, pohyb a funkci organel, atd. Právě běžící projekty lze nalézt v odkazu Současné projekty


Akce dokumentů