E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení23. 2. 2016

Čeká nás doba ledová nebo mimořádně teplý interglaciál? Aneb proč věřit klimatickým modelům.

 

Mgr. Jozef Pecho 

(Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha)

 

Zkuste si někdy promluvit s někým, kdo odmítá vědecké závěry klimatologů ohledně globálního oteplování a očekávaných projevů klimatické změny a zcela určitě budete slyšet argumenty typu: „Celý váš výzkum je založen jenom na modelech, které nemají nic společného s realitou a mimo jiné vám spočítají všechno tak, jako to chcete vy, klimatologové … není to o žádné objektivní vědě“. Opak je ale pravdou. Klimatické modely, které jsou ve své podstatě obřími svazky rovnic – jinak řečeno matematickým obrazem toho, co o globálním klimatickém systému v současné době víme – dnes už celkem úspěšně dokáží reprodukovat nejenom historické klima, ale simulovat i změny v ne tak vzdálené budoucnosti. O úspěšnosti klimatických simulacích, které již před více než deseti lety předpokládaly současné tempo oteplování globálního klimatu se každopádně zmiňuje i nejnovější správa IPCC zveřejněná koncem září tohoto roku. Z určitého uhlu pohledu to ale pro nás vůbec není zpráva pozitivní. Podle výstupu modelů, které berou do úvahy všechny známé vlivy, včetně těch antropogenních, se zdá, že naše planeta prodělá v nejbližším století jednu z nejrychlejších klimatických změn v doložitelné geologické historii Země.

Jozef Pecho vystudoval obor fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě, jako specializaci si vybral meteorologii a klimatologii. Několik let působil jako klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislavě. Od roku 2011 pracuje pro Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR v Praze, kde se kromě vědecké činnosti věnuje také popularizaci meteorologie a klimatologie. Pravidelně publikuje v zahraničních i domácích odborných časopisech, své příspěvky zveřejňuje také na blogu Concerned Climatologist.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů