E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



23. 2. 2016

Čeká nás doba ledová nebo mimořádně teplý interglaciál? Aneb proč věřit klimatickým modelům.

 

Mgr. Jozef Pecho 

(Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha)

 

Zkuste si někdy promluvit s někým, kdo odmítá vědecké závěry klimatologů ohledně globálního oteplování a očekávaných projevů klimatické změny a zcela určitě budete slyšet argumenty typu: „Celý váš výzkum je založen jenom na modelech, které nemají nic společného s realitou a mimo jiné vám spočítají všechno tak, jako to chcete vy, klimatologové … není to o žádné objektivní vědě“. Opak je ale pravdou. Klimatické modely, které jsou ve své podstatě obřími svazky rovnic – jinak řečeno matematickým obrazem toho, co o globálním klimatickém systému v současné době víme – dnes už celkem úspěšně dokáží reprodukovat nejenom historické klima, ale simulovat i změny v ne tak vzdálené budoucnosti. O úspěšnosti klimatických simulacích, které již před více než deseti lety předpokládaly současné tempo oteplování globálního klimatu se každopádně zmiňuje i nejnovější správa IPCC zveřejněná koncem září tohoto roku. Z určitého uhlu pohledu to ale pro nás vůbec není zpráva pozitivní. Podle výstupu modelů, které berou do úvahy všechny známé vlivy, včetně těch antropogenních, se zdá, že naše planeta prodělá v nejbližším století jednu z nejrychlejších klimatických změn v doložitelné geologické historii Země.

Jozef Pecho vystudoval obor fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě, jako specializaci si vybral meteorologii a klimatologii. Několik let působil jako klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislavě. Od roku 2011 pracuje pro Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR v Praze, kde se kromě vědecké činnosti věnuje také popularizaci meteorologie a klimatologie. Pravidelně publikuje v zahraničních i domácích odborných časopisech, své příspěvky zveřejňuje také na blogu Concerned Climatologist.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů