E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení8. 3. 2016

O forminech a tvarech 

aneb jak se tvarují pokožkové buňky rostlin

 

 Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. 

(KEBR PřF UK, Praha)

 

Pozoruhodný tvar rostlinných pokožkových buněk, které do sebe dokonale zapadají, je výsledkem precizní koordinace růstových procesů mezi sousedními buňkami, která vyžaduje dokonalou souhru mezi dynamikou aktinového cytoskeletu, mikrotubulů, sekreční dráhy a buněčné stěny. I když je vývoj buněčného tvaru epidermis nadzemních orgánů předmětem dlouhodobého intenzivního výzkumu, dokonce i u modelové rostliny Arabidopsis thaliana zůstává řada otázek nezodpovězených, a zejména v poslední době se hroutí i některé až dosud obecně přijímané modely. Nám se nyní podařilo ukázat, že důležitou roli v koordinaci dynamiky aktinového a mikrotubulárního cytoskeletu ve vyvíjejících se epidermálních buňkách hrají forminy - proteiny z evolučně staré rodiny, která se podílí na organizaci cytoskeletu prakticky u všech eukaryotních linií. V kontextu nových poznatků publikovaných jinými týmy se tak o krůček blížíme k pochopení mechanismů, které určují tvar rostlinných buněk a jejich uspořádání v pletivech.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů