E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení3. 5. 2016

Vady na kráse GM plodin

 

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

(KEBR PřF UK, Praha)

 

 

    Jsou pěstovány na milionech hektarů po celém světě už třetí desítku let a jejich plochy se nezadržitelně zvětšují. Některé z nich, jako geneticky modifikovaná (GM) kukuřice, bavlník, řepka či soja, už v zemích největších producentů prakticky nahradily své „non-GM“ příbuzné. Bez masivního dovozu některých GM krmiv by se vzápětí zhroutila evropská živočišná výroba. „GMO revoluce“ je již nezřídka označována za nástupkyni té první „Zelené Borlaugovské“.

     Navzdory tomu všemu ale neklesá počet jejích, či dokonce jejich, odpůrců, neváhajících vedle slovních argumentů, či politických bariér používat i metodologii „přímé destruktivní akce“. Jak se s touto situací vyrovnává oficiální, akademická věda? Berou zastánci GMO odbornou argumentaci oponentů dostatečně vážně ? Nezakrývají před laickou veřejností fakta, svědčící také o významných vadách na kráse GM plodin ? Nezpochybňují  zásadní význam principů předběžné opatrnosti  a nebagatelizují tak možná budoucí nebezpečí nových alternativ původních molekulárních technik ?

    Přijďte si poslechnout a připravte si otázky. Společné zamyšlení nad těmito vlastními i vašimi pochybnostmi vám nabízí přednášející.

                

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů