E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení26. 4. 2016

Jednoduchost a komplexita: pylové –omiky

 

Doc., RNDr. David Honys, Ph.D.

(Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha)

 

 

Vývoj samčího gametofytu krytosemenných rostlin představuje komplexní proces, který vyžaduje koordinovanou spolupráci rozličných buněčných typů a pletiv a s tím související specifickou genovou expresi. Samčí gametofyt také představuje zejména ve srovnání se sporofytem jednoduchý a vysoce redukovaný systém, který tak poskytuje unikátní příležitost ke studiu vývojové regulace genové exprese na více úrovních. Ke zmapování vývoje a funkce samčího gametofytu jsme použili kombinaci –omických přístupů zahrnujících transkriptomiku, proteomiku, translatomiku a fosfoproteomiku, které nám umožnily popsat nové regulační proteiny a dráhy na transkripční i posttranskripční úrovni.

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů