E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení25.4.2023

Ledová kolébka suchozemských rostlin

 

 

 

 

Mgr. Jakub Dan Žárský, Ph.D. a Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

(Katedra Ekologie Přf UK;              KEBR PřF UK, Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Připojte se online: meet.google.com/qhf-etyu-sna

Původ suchozemských rostlin byl odjakživa vysvětlován v kontextu přechodu ze sladkovodních biotopů na souš. Současné poznatky ve fylogenetice streptofyt, modely datace evolučních štěpení i geologická a geochemická data přitom podporují pravděpodobný vznik a rozvoj androfyt, společných předků současných spájivek a suchozemských rostlin, v období kryogénu. Vzhledem k celkově chladnému klimatu tohoto geologického období a omezením, která můžeme odvozovat z ekofyziologie současných skupin, nabízíme pohled, který se chladným habitatům při rozkrývání environmentálních selekčních tlaků, působících na předky rostlin, nevyhýbá. Nastíníme, o jaké argumenty se při integraci chladných desítek milionů let vývoje předků rostlin opíráme, a také jaké má tato hypotéza další důsledky pro výzkum evoluce rostlin. Nabízíme tak nový způsob jakým lze chápat jevy, které se zdály doposud překvapivé, jako např. silně redukované spájivky jako sesterská linie suchozemských rostlin.

Anotace převzata z: https://botanospol.cz/cs/node/6868

CV Jakub Dan Žárský ZDE.

PDF pozvánka ZDE.

Akce dokumentů