E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení9. 4. 2019

Léčiva v životním prostředí a fytoremediace

 

 

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

(Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemie, Praha)

 


Přednáška se zabývá osudem reziduí léčiv v životním prostředí, možnými environmentálními vlivy a možnostmi dočišťování odpadních vod z hlediska mikropolutantů. V tomto ohledu budou diskutovány především aspekty fytoremediační technologie a kontaminace potravních řetězců, které budou doplněny příklady modelových experimentů. V závěru bude zmíněna i moderní problematika environmentálního vlivu nanočástic používaných v léčivých přípravcích a produktech denní potřeby.
 

CV přednášejícího ZDE.

Pozvánka ZDE.

Akce dokumentů