E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení28. 3. 2017

Rostliny, sucho a proteomika:

(ne)realita proteomických studií

 

 

RNDr. Dana Holá, Ph.D.

(Katedra mikrobiologie a genetiky, Laboratoř genetiky rostlin, PřF UK, Praha)

 

 

„Omický věk“ nám nabídl mnoho možností, jak získat obrovské množství informací o molekulární úrovni mnoha procesů odehrávajících se v živých organismech. Pro studium reakce rostlin na stres a molekulární podstaty odolnosti k různým stresovým faktorům se dnes s oblibou využívají analýzy proteomu. Vzhledem k tomu, že na celosvětové úrovni je hlavním stresovým faktorem, který na rostliny působí, sucho, není divu, že počet studií věnujících se změnám ve složení rostlinného proteomu v souvislosti s tímto stresorem zejména v posledních letech značně narostl. V současnosti je tedy zdánlivě k dispozici poměrně velké množství informací na toto téma. Pokud se ovšem pustíme do podrobnějšího rozboru, zjistíme, že příslušné experimenty byly často koncipovány a získané výsledky vyhodnocovány a interpretovány takovým způsobem, že jejich výpovědní hodnota je ve skutečnosti dosti problematická. Na semináři se pokusíme odpovědět na otázku, co nám tedy dnes existující proteomické studie u rostlin stresovaných suchem ve skutečnosti říkají, budou probírány jejich různé aspekty, bude upozorněno na jejich nedostatky a na oblasti, na které by bylo třeba se více zaměřit.

CV ke stažení ZDE.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Akce dokumentů