E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení25. 4. 2017

Struktura mozku a architektura mysli

 

 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

(Národní ústav duševního zdraví3. LF UK)

 

Cílem sdělení je přiblížit základní poznatky o vztahu mezi mozkem a myslí, a ukázat, jak narušení tohoto vztahu vede ke vzniku příznaků psychických chorob. Budeme demonstrovat tři hlavní makroskopické sítě našeho mozku, které odpovídají třem zásadním modům mentálních stavů našeho života. V poslední částí pak využijeme teorie predikční chyby k tomu, abychom poskytli odpověď na otázku, kdo je dirigentem neuronálního orchestru našeho mozku, a jakým způsobem zajišťuje hlavní funkci nervového systému, tedy schopnost adaptovat se na prostředí. Budeme se rovněž zabývat tím, jak se může i malá změna parametrů nastavení popisovaného mechanismu podílet na vzniku podivuhodných fenoménů, které běžně označujeme jako příznaky duševní nemoci.


Stručné CV:

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance, EEG a pozitronové emisní tomografie. Dále se zabývá neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nejvýznamnější publikace profesora Horáčka byly věnovány neurobiologii léčby sluchových halucinací, neurobiologií schizofrenie, mechanismu účinku psychedelik a souvislostí mezi náladou, aktivitou serotoninu v mozku a citlivostí k inzulínu.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Akce dokumentů