E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení18. 10. 2016

Vliv kořenů rostlin na složení a funkční potenciál mikrobiálních komunit v dlouhodobě kontaminované zemině

 

 

Mgr. Jakub Rídl Ph.D. 

(Ústav molekulární genetiky AV ČR)

 

Vztah kořenů rostlin a půdních mikroorganismů je významný pro procesy bioremediace probíhající v kontaminované zemině. Při výzkumech vlivu vybrané vegetace a aplikace hnojiva na mikrobiální komunity využíváme metagenomické přístupy založené na masivně paralelním sekvenování DNA. Aplikace bioinformatických metod původně navržených pro hodnocení rozdílné míry exprese genů zase umožňuje zpracování různých sekvenačních dat unifikovaným postupem a statistické hodnocení míry abundance genů v metagenomických vzorcích. Výsledky dokládají vliv kořenů křenu, lilku a tabáku na taxonomické složení a funkční potenciál mikrobiálních konsorcií v zemině dlouhodobě kontaminované polychlorovanými bifenyly.

 

Reference: Rídl J, Kolář M, Strejček M, Strnad H, Štursa P, Pačes J, Macek T, Uhlík O (2016) Plants rather than mineral fertilization shape microbial community. Front Microbiol 24: 995.

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

CV ke stažení ZDE.

Akce dokumentů