E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení22. 11. 2016

Klima jako nelineární dynamický systém: aneb nejnovější vývoj ve světle posledních prognóz změny klimatu

 

Mgr. Alexander Ač, Ph.D

(Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

 

 

  • Změny v přírodě neprobíhají rovnoměrně, ale často skokově formou tzv. bodů zlomu „tipping points“
  • Podnebí je komplexní systém navzájem propojených vlivů s různou dynamikou v čase a prostoru
  • Modelování složitých systémů zahrnuje pouze známé zpětně-vazební mechanizmy, tudíž může docházet k podhodnocování skutečných změn z důvodu neznalosti všech zpětných, nebo jejich intenzity a interakcí
  • Nejvýraznější rozdíl mezi skutečností a prognózami modelů existuje v oblasti Arktidy, která se otepluje nejrychleji a zároveň zde probíhá nejvíce zesilujících zpětně-vazebných mechanizmů
  • V Arktidě se může vlivem oteplování spustit série dalších procesů výrazně urychlujících oteplování, jako je tání permafrostu nebo únik metán-hydrátu z rozsáhlých plytkých šelfových moří
  • Modelování není izolováno od lidí, kteří mají obecně sklon k optimizmu. Ovlivňuje tento fakt výsledky prognóz změny klimatu do budoucnosti?

Alexander Ač studied Environmental Ecology at Pavol Jozef Šafárik University in Košice in Slovakia and obtained PhD title in the field of Applied Ecology at the University of South Bohemia in České Budějovice in the Czech Republic. Currently he works at the Global Change Research Institute in Brno as a post-doctoral researcher. Together with other authors he is preparing a book publication “Era of Instability” regarding global and local impacts of climate change and he also translated to book Sustainable Energy – without the hot air.

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

CV ZDE.

Akce dokumentů