E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení11. 4. 2017

Brambory ty se hoděj  ke všemu

(zejména k výzkumu)

 

 

Ing. Jaroslav Čepl, CSc. 

(Výzkumný ústav bramborářský)

 

Je spousta důvodů, které brambory dělají výjimečnou plodinou a potravinou, plodinou na kterou se výzkum v České republice zaměřuje 95 let. Šlechtění a produkce nových odrůd probíhá zejména v Evropě s takovou intenzitou, že zastíní všechny další plodiny a české šlechtění nezůstává stranou. Genová banka vedená in vitro ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě ukrývá nejvíce položek ze všech plodin. Z rostlinolékařského hlediska jsou z pěti nejsledovanějších patogenů v Evropě čtyři, které napadají brambory. Technologie pěstování prošla v posledních letech podstatnými změnami a je skutečností, že náklady na pěstování jednoho hektaru brambor jsou v porovnání s ostatními plodinami nejvyšší. Brambory jsou také oblíbené politikum, na jednu stranu se nám z osevních postupů ztrácí pro svoji velkou náročnost, nákladovost a nejistotu při výrobě a na druhou stranu jsou jako organicky hnojená okopanina zlepšující plodinou. To vede k vyjednávání zvláštních podpor v rámci dotační politiky EU a brambory jsou dnes zařazeny jako tzv. citlivá komodita. Zároveň jsou velmi bedlivě pozorovány jako širokořádková čili vodní erozí silně ohrožená plodina. Nu a konečně jejich význam jako potraviny (nebo zeleniny?) vzbuzuje neustálé a v dnešní době gradující emoce. Co do výše spotřeby na obyvatele bramborům konkuruje snad jenom pšenice, což jenom zesiluje hlasy zastánců, ale i odpůrců konzumace brambor. Na to všechno se snaží reagovat výzkum, zastoupený zejména Výzkumný ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi a univerzitami.

 

 

Pozvánka ke stažení ZDE.

Akce dokumentů