E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1. 11. 2016

Světlosběrné systémy eukaryotních řas v průsečíku biologie, biochemie a biofyziky

 

 

RNDr. Radek Litvín, Ph.D.

(PřF JU a Biologické centrum AV ČR)

 

Z důvodu nízké energetické hustoty slunečního záření využívají všechny fotosyntetické organismy světlosběrné systémy, aby zajistily účinné využití fotosystémů - enzymů poháněných energií světla. Zelené rostliny od mechů po krytosemenné rostliny zajišťují sběr světla s pomocí prakticky identických světlosběrných antén s chlorofyly typu a,b a neměnnou sadou světlosběrných a fotoochranných karotenoidů. Naproti tomu v jednobuněčných řasách s chloroplasty původem z ruduch nacházíme velkou diverzitu karotenoidů a obvykle také chlorofyly a,c. Budu mluvit o tom, jaký je vztah mezi evolucí hostitelských organismů a jejich světlosběrných proteinů, jak závisí fyzikální vlastnosti světlosběrných proteinů na obsahu karotenoidů a jak souvisí vlastnosti světlosběrných proteinů s životním prostředím fotosyntetických organismů.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů