E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExterní učitelé

Ing. Lenka Burketová, CSc. ÚEB AV ČR, Na Karlovce 1a, Praha 6 burketova@ueb.cas.cz
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. PřF JČU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice ecienciala@prf.jcu.cz
RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. ÚEB AV ČR, Na Karlovce 1a, Praha 6 cerovska@ueb.cas.cz
Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. Ústav experimentální botaniky AV ČR, Sokolovská 6, Olomouc dolezel@ueb.cas.cz
Mgr. Jiří Friml, Dr. VIB Departnet of Plant Systems Biology,Ghent University Technologiepark, 9279052, Gent, Belgie jiri.friml@zmbp.uni-tuebingen.de
RNDr. Jiří Janáček, Ph.D. FgÚ AV CR, Vídeňská 1083, Praha 4 janacek@biomed.cas.cz
RNDr. Lucie Kubínová, CSc. FÚ AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 kubinova@biomed.cas.cz
Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.   kutik@natur.cuni.cz
prof. Ing. Tomáš Macek VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 tomas.macek@vscht.cz
Mgr.Tomáš Moravec, Ph.D. ÚEB AV ČR, Na Karlovce 1a, Praha 6 moravec@ueb.cas.cz
Ing. Václav Motyka, CSc. ÚEB AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 motyka@ueb.cas.cz
RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6 ovesna@vurv.cz
Mgr. Radka Podlipná, Ph.D. ÚEB AV CR, Rozvojová 135, Praha 6 podlipna@ueb.cas.cz
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ENKI o.p.s., Dukelská 145, Třeboň pokorny@enki.cz
RNDr. Jana Pospíšilová, CSc. ÚEB AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 pospisilova@ueb.cas.cz
Ing. Martin Potocký, Ph.D. ÚEB AV CR, Rozvojová 135, Praha 6 potocky@ueb.cas.cz
Ing. Petr Smýkal, Ph.D. Univerzita Palackého, Šlechtitelu 11, Olomouc a Agritec, Šumperk petr.smykal@upol.cz
Mgr. et RNDr. Petr Soudek, Ph.D. ÚEB AV ČR, Drnovská 507, Praha 6 soudek@ueb.cas.cz
RNDr. Mgr. Radka Sudová, Ph.D. Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení mykorrhizních symbióz, Lesni 322, Průhonice soudek@ueb.cas.cz
Ing. Jiří Šantrůček, CSc. BF JČU, Branišovská 31, České Budějovice jsan@umbr.cas.cz
Doc. RNDr. Ingrid Tichá, CSc.   iticha@natur.cuni.cz
RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. ÚEB AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 vankova@ueb.cas.cz
Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. ČZU, Kamýcká 129, Praha 6  
RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc. ÚEB AV ČR, Na Karlovce 1a, Praha 6 wilhelmova@ueb.cas.cz
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. ÚEB AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 zazimalova@ueb.cas.cz
RNDr. Karel Zimmermann, CSc. INRA Versailles, RD10, Route de St. Cyr., Versailles cedex, France karel.zimmermann@jouy.inra.fr

Akce dokumentů