E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorandi

Katedry experimentální biologie rostlin
Řešitel Vedoucí Název
Mgr. Gargoš Ondřej RNDr. Tylová Edita, Ph.D. Regulační mechanismy diferenciace exodermis při nedostatku živin
Mgr. Jelínek Pavel RNDr. Fischer Lukáš, Ph.D. Odhalení podstaty transkripční regulace auxin-autonomní proliferace rostlinných buněk
Meusel Lorena, M.Sc. Mgr. Fendrych Matyáš, Ph.D. Novel molecular players and the evolutionary perspective of the auxin response pathway
Mgr. Skřivánek Jakub Mgr. Kohout Petr, Ph.D. Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám
Mgr. Ungrová Anna RNDr. Ponert Jan, Ph.D. Ekofyziologické adaptace kořenů epifytních rostlin k fotosyntéze
Mgr. Popelářová Anna prof. RNDr. Honys David, Ph.D. Charakterizace proteinů rodiny ALBA u Arabidopsis thaliana
Mgr. Jelínková Barbora RNDr. Schwarzerová Kateřina, Ph.D. Role komplexu ARP2/3 v regulaci sekrece účastnící se syntézy buněčné stěny
Mgr. Krupař Pavel Mgr. Fendrych Matyáš, Ph.D. Regulation of longitudinal developmental zonation in Arabidopsis thaliana roots
Kurtović Katarina Mgr. Vosolsobě Stanislav, Ph.D. The role of auxin in Chara braunii
Mgr. Raabe Karel Michailidis Christos, Ph.D. Analysis of plant eIF3 complex and its function in translation regulation in the male gametophyte
Mgr. Kubalová Monika Mgr. Fendrych Matyáš, Ph.D. The role of Arabidopsis thaliana IAA17/AXR3 auxin coreceptor in root growth and gravitropic responses
Mgr. Nedvěd Daniel Ing. Hoyerová Klára, Ph.D. Identification of interactions of auxin and cytokinin supported by mathematical modelling
Torutaeva Elnura prof. RNDr. Honys David, Ph.D. Úloha transkripčních faktorů bZIP skupin E/I při pohlavním rozmnožování rostlin
Mgr. Moravcová Andrea Mgr. Kohout Petr, Ph.D. Vliv klimatických změn na ekosystémové procesy řízené interakcí rostlin a hub v temperátních lesích
Mgr. Kampová Anna Mgr. Vosolsobě Stanislav, Ph.D. Mechanismus regulace dehiscence prašníků
Mgr. Kočová Helena doc. RNDr. Cvrčková Fatima, Dr. Role forminů v dynamice endomembránového systému během vývoje kořene
Mgr. Škrabálková Eliška Ing. Potocký Martin, Ph.D. The role of anionic phospholipids and phospholipid-modifying enzymes in the regulation of plant cell morphogenesis
Mgr. Schmidt Vojtěch RNDr. Petrášek Jan, Ph.D. Hledání prototypické role transportu auxinu u řas
Mgr. Klodová Božena RNDr. Fíla Jan, Ph.D. Funkční analýza beta podjednotek komplexu asociovaného s nascentním polypeptidem huseníčku rolního
Mgr. Zounková Andrea RNDr. Mašková Petra, Ph.D. Role transkripčních faktorů BELL při indukci tuberizace u lilku bramboru (Solanum tuberosum)
Caldarescu George Alexandru, M.Sc. prof. RNDr. Žárský Viktor, CSc. Exocyst a MLO proteins in cell wall modifications.
Pieters Janto, M.Sc. prof. RNDr. Honys David, Ph.D. Extracelulární proteiny pylové láčky a jejich úloha při interakcích předcházejících dvojitému oplození
Mgr. Hromadová Dagmar RNDr. Tylová Edita, Ph.D. FLA arabinogalaktanové proteiny – role v růstu a vývoji rostliny
Buil Maldonado Paula Alejandra Mgr. Janoušková Martina, Ph.D. Symbiotické fungování arbuskulárně mykorhizních hub v orných půdách
Dubey Shiv Mani, M.Sc. Mgr. Fendrych Matyáš, Ph.D. Developmental control of cell elongation in the root of Arabidopsis thaliana
Hunt Lena Macrie, M.Sc. prof. RNDr. Albrechtová Jana, Ph.D. Dynamika strukturálních a histochemických změn obranných mechanizmů u listu ječmene pod zvýšenou koncentrací CO2 a teplotou
Mgr. Kratochvílová Kateřina Mgr. Moravec Tomáš, Ph.D. Mechanism of encapsidation of tobacco mosaic virus RNA in vivo
Aghcheh Kahrizi Zahra prof. RNDr. Honys David, Ph.D. Iniciace translace v samčí zárodečné linii krytosemenných rostlin
Kumar Vinod Hafidh Said Genetic and molecular approach to decipher the gametophytic role of Eukaryotic translation initiation factor (eIF3) subunits 
Mgr. Drs Matěj Pečenková Tamara, CSc. The role of the exocyst subunits EXO70B1 and B2 in plant endomembrane transport
Mgr. Kobercová Eliška RNDr. Fischer Lukáš, Ph.D. Úloha chloroplastové glutaminsyntetázy GS2 u Arabidopsis thaliana
Mgr. Kratochvíl Jan RNDr. Konrádová Hana, Ph.D. Fyziologické aspekty odolnosti čiroku vůči abiotickým stresům
Mgr. Konečný Jan doc. RNDr. Lipavská Helena, Ph.D. Úloha sacharidového transportu v řízení tuberizace bramboru
Mgr. Haluška Samuel prof. RNDr. Žárský Viktor, CSc. Plant exocyst complex functions in moss as compared to Arabidopsis
Mgr. Vlk Lukáš Mgr. Kohout Petr, Ph.D. Role nepůvodních dřevin v zavlékání symbiotických hub 
Mgr. Martinčová Michaela RNDr. Soukup Aleš, Ph.D. Interakce genů AHL a jejich vliv na vývoj kořenového systému
Mgr. Šoch Jan RNDr. Ponert Jan, Ph.D. Utilizace trehalózy u orchidejí a evoluce trehalázových genů
Mgr. Náprstková Alena prof. RNDr. Honys David, Ph.D. Proteiny ALBA v reprodukčním vývoji rostlin
Mgr. Metličková Magdalena RNDr. Fischer Lukáš, Ph.D. Epigenetické modifikace chromatinu u Arabidopsis thaliana – interakční partneři a lokalizace transkripčního faktoru SPT6L
Mgr. Metlička Jáchym RNDr. Hála Michal, Ph.D. Elucidating structure of Exocyst complex and identification of its interacting partners in Arabidopsis thaliana
Mgr. Batystová Klára RNDr. Hála Michal, Ph.D. Factors regulating exocyst complex functions in plants
Mgr. Kollárová Eva doc. RNDr. Cvrčková Fatima, Dr. Úloha rostlinných forminů v regulaci dynamiky cytoskeletu, buněčné morfogenezi a odpovědi na infekci patogeny
Mgr. Hamet Jaromír doc. RNDr. Lipavská Helena, Ph.D. Role sacharidového metabolismu v toleranci rostlin Fragaria sp. k abiotickým stresům
Mgr. Dvořáková Iveta RNDr. Konrádová Hana, Ph.D. Význam metabolismu sorbitolu pro navození odolnosti k abiotickému stresu
Stelate Ayoub, M.Sc. RNDr. Petrášek Jan, Ph.D. Cellular determinants of auxin carrier dynamics.
Mgr. Martinek Jan RNDr. Schwarzerová Kateřina, Ph.D. Faktory nukleující aktin v rostlinné buňce a jejich interakce
Mgr. Neuwirthová Eva prof. RNDr. Albrechtová Jana, Ph.D. Optické vlastnosti listu ve vztahu k anatomickým vlastnostem listu a jeho vodnímu režimu
Mgr. Širl Marek RNDr. Soukup Aleš, Ph.D. Kořenový systém a jeho vývoj v souvislosti s geny skupiny AHL
Mgr. Bauriedlová Zuzana RNDr. Tylová Edita, Ph.D. Molekulární mechanismy diferenciace exodermis
Xin Pengfei, M.Sc. RNDr. Soukup Aleš, Ph.D. Vývoj kořenového systému a jeho regulace - hledání nových elementů 
Ing. Mgr. Pilátová Jana RNDr. Schwarzerová Kateřina, Ph.D. Buněčné íinkluze v mikroskopických eukaryotech
Mgr. Ing. Baquero Forero Anežka doc. RNDr. Cvrčková Fatima, Dr. Protein-proteinové interakce rostlinných forminů
Mgr. Šustr Marek RNDr. Tylová Edita, Ph.D. Vysokoafinitní přenašeče KT/HAK/KUP v rostlinách
Mgr. Chalupníková Jana Ing. Kumar Jiban, Ph.D. Studium viru čárkovité mozaiky pšenice (WSMV): analýza genetické diverzity viru a funkční analýza rezistence rostlin vůči němu
Mgr. Zajícová Iveta RNDr. Schwarzerová Kateřina, Ph.D. Výzkum interakce Malus - Venturia
Mgr. Garcia Gonzalez Judith RNDr. Schwarzerová Kateřina, Ph.D. Expresní analýza ARP2/3 komplexu u rostlin
Ing. Lacek Jozef prof. RNDr. Zažímalová Eva, CSc. Charakterizace faktorů podílejících se na regulaci intracelulární dynamiky vybraných auxinových převašečů
RNDr. Knoblochová Tereza doc. RNDr. Vosátka Miroslav, CSc. Interakce arbuskulárních a ektomykorhizních hub v průběhu primární sukcese
Mgr. Cifrová Petra RNDr. Schwarzerová Kateřina, Ph.D. Rostlinný komplex ARP2/3
Mgr. Duchoslav Miloš RNDr. Fischer Lukáš, Ph.D. Funkce izoforem PsbO
Mgr. Kulichová Katarína Hafidh Said What is the fate of long-term stored mRNA in tobacco pollen tubes?

 

Aktuální k 7. 1. 2022

Akce dokumentů