E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorandi

Katedry experimentální biologie rostlin

 

  Rok zahájení Školitel/Konzultant Téma

Mgr. Klára Aldorfová

janejchytrejsi1@seznam.cz

2016/2017

RNDr. Michal Hála, Ph.D.

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Factors regulating exocyst complex functions in plants

Mgr. Šárka Benešová

besarka16@gmail.com

2016/2017

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Vývojová terminace aktivity apikálního meristému kořene

Mgr. Zuzana Blascheová 

z.blascheova@gmail.com

2016/2017

RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Molekulární mechanismy diferenciace exodermis

Mgr. Petra Cifrová (Schiebertová)

petra.schiebertova@seznam.cz

2013/2014 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Rostlinný komplex ARP2/3

Mgr. Vojtěch Čermák

vojta.ce@seznam.cz

2012/2013 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Indukce a udržování posttranskripčního a transkripčního umlčování transgenů u buněčné linie tabáku BY-2

Mgr. Michal Daněk

Michal.Danek@gmail.com

2012/2013 RNDr. Jan Martinec, CSc. Charakterizace flotilinů a jejich význam ve stresové fyziologii rostlin

Mgr. Magdalena Metličková (Dostálová)

mag.do@seznam.cz

2016/2017

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Čermák

Epigenetické modifikace chromatinu u Arabidopsis thaliana – interakční partneři a lokalizace transkripčního faktoru SPT6L

Mgr. Miloš Duchoslav

duchmil@gmail.com

2012/2013 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Funkce izoforem PsbO

Mgr. Iveta Dvořáková

dvoriveta@gmail.com

2016/2017

RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.

Význam metabolismu sorbitolu pro navzení odolnosti k abiotickému stresu

Mgr. Tomáš Figura

figura.tomas@gmail.com

2016/2017

doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

RNDr. Jan Ponert

Extrémní citlivost orchidejí k nitrátům

Judith Garcia Gonzalez, M.Sc.

garciago.judith@gmail.com

2014/2015 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Expresní analýza ARP2/3 komplexu u rostlin

Mgr. Jaromír Hamet

J.Hamet@seznam.cz

2016/2017

doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

Role sacharidového metabolismu v toleranci rostlin Fragaria sp. k abiotickým stresům

Mgr. Aneta Hrdinová

anaska@centrum.cz

2016/2017

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Akumulace radionuklidů a studium stresových odpovědí rostlin na jejich přítomnost v médiu

Lena Hunt, M.Sc.

huntl@natur.cuni.cz

2018/2019

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Dynamic structural and histochemical changes in barley leaf protective mechanisms under elevated CO2 concentration and higher temperature

Min Chen, M.Sc.

cmsunset@hotmail.com

2016/2017

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Rostlinné forminy ve vývoji gametofytu a časného embrya

Mgr. Tereza Knoblochová (Lukešová)

tlukesova@gmail.com

2013/2014

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

RNDr. Jana Rydlová, Ph.D.

Interakce arbuskulárních a ektomykorhizních hub v průběhu primární sukcese

Mgr. Monika Kofroňová

m.kofronova@seznam.cz

2013/2014

doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.

Role sacharidového metabolismu v obraně proti oxidativnímu stresu vyvolanému působením arsenu.

Mgr. Tereza Konvalinková

t.konvalinkova@seznam.cz

2012/2013 Mgr. Jan Jansa, Ph.D. Dynamika protisměrných toků uhlíku a fosforu v arbuskulární mykorrhizní symbióze

Mgr. Barbara Kramná

barbara.kramna@gmail.com

2015/2016 RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. Úloha antioxidačního systému při odezvě na nedostatek živin, abiotické a biotické stresy

Mgr. Zuzana Kubínová

kubinova@natur.cuni.cz

2010/2011

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

RNDr. Lucie Kubínová, CSc.

Studium změn strukturálních charakteristik fotosyntetického aparátu 
vybraných dřevin pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a rozdílné ozářenosti

Mgr. Katarína Kulichová (Breznenová)

katarinabreznenova@gmail.com

2011/2012

doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

Said Hafidh

Jaký je osud dlouhodobě skladované mRNA v pylových láčkách tabáku?

Ing. Jozef Lacek

jozeflacek9@gmail.com

2013/2014

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Ing. Milada Čovanová, Ph.D.

Protein ABP1 a jeho úloha v regulaci vývoje rostlinné buňky

Vedrana Markovic, M.Sc.

vedranamarkovic89@gmail.com

2015/2016

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

Plant exocyst complex between exocytosis and autophagy

Mgr. Jan Martinek

jan.martinek@natur.cuni.cz

2015/2016 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Faktory nukleující aktin v rostlinné buňce a jejich interakce

Mgr. Helena Mašterová

helenamasterova@seznam.cz

2014/2015

doc. RNDr. Helena Štorchová, CSc.

doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.

Indukce kvetení u rodu Chenopodium a jeho regulace pomocí genetických signálních drah

Mgr. Jáchym Metlička

krisna.visnu@gmail.com

2016/2017

RNDr. Michal Hála, Ph.D.

A role of RAB GTPase activating proteins (RAB GAPs) in plant secretion regulation

Mgr. Eva Neuwirthová

evickan@gmail.com

2015/2016

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Optické vlastnosti listu ve vztahu k anatomickým vlastnostem listu a jeho vodnímu režimu

Mgr. Jana Pilátová

antokian@gmail.com

2015/2016 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Charakterizace vybraných lipofilních organel u Eustigmatophyceae

Mgr. Sylva Přerostová

sylva.prerostova@natur.cuni.cz

2011/2012 RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. Charakterizace úlohy cytokininů a kyseliny abscisové při abiotickém stresu

Mgr. Adéla Růžičková (Přibylová)

adela.pribylova@natur.cuni.cz

2015/2016

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Mgr. Dimitrij Tyč

Vliv genetického pozadí a způsobu vzniku malých RNA na jejich šíření rostlinou

Mgr. Martina Růžičková

ruzickova@ueb.cas.cz

2011/2012 RNDr. Michal Hála, Ph.D. Interactors of RAB GTPases and their role in plant secretion

Mgr. Peter Sabol

sabol.peter.tv@gmail.com

2012/2013

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Úloha vybraných podjednotiek komplexu exocyst v odpovedi rastlín na patogéna

Mgr. Roman Skokan

skokan@ueb.cas.cz

2014/2015

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Ing. Karel Müller, Ph.D.

Evoluce mechanismů homeostáze auxinu

Mgr. Lenka Stillerová

Lstillerova@seznam.cz

2012/2013 doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. Funkce vybraných forminů v organizaci a dynamice kortikálních struktur rostlinné buňky

Mgr. Marek Širl

sirl.marek@seznam.cz

2015/2016

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

Kořenový systém a jeho vývoj v souvislosti s geny skupiny AHL

Mgr. Eva Šliková

eva.slikova@gmail.com

2016/2017

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.

Mgr. Denisa Oulehlová, Ph.D.

Úloha rostlinných forminů v regulaci dynamiky cytoskeletu, buněčné morfogenezi a odpovědi na infekci patogeny

Mgr. Josef Šonka

sonkaj@natur.cuni.cz

2014/2015

RNDr. Mgr. Miroslav Srba, Ph.D.

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Signalizace heterotrimerními G-proteiny u rostlin

Mgr. Marek Šustr

sustrm@natur.cuni.cz

2015/2016

RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Vysokoafinitní přenašeče KT/HAK/KUP v rostlinách

Mgr. Dimitrij Tyč

tycd@seznam.cz

2011/2012

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

RNDr. Lenka Sikorová, Ph.D.

Studium mechanizmů RNAi v tabákové buněčné linii BY-2 a rostlinách lilku bramboru

Mgr. Zdeňka Vojtíková

z.vojtikova@seznam.cz

2013/2014

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

FUNKČNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH PODJEDNOTEK EXOCYSTU EXO70 U ROSTLIN

Mgr. Alena Voříšková

a.voriskova@seznam.cz

2014/2015

Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Složení společenstva arbuskulárně mykorhizních hub jako nástroj adaptace rostliny k podmínkám prostředí

Mgr. Stanislav Vosolsobě

vosolsob@natur.cuni.cz

2010/2011

RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Identifikace nových proteinů a proteinových komplexů interagujících 
s plasmatickou membránou v rostlinných buňkách

Pengfei Xin

pengfei_xin@126.com

2015/2016

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

Vývoj kořenového systému a jeho regulace - hledání nových elementů

Mgr. Iveta Zajícová (Škrdlová)

vivi.skrdlova@seznam.cz

2016/2017

RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.

Výzkum interakce Malus - Venturia

Akce dokumentů