E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorandi

Katedry experimentální biologie rostlin

 

  Rok zahájení Školitel/Konzultant Téma

Mgr. Klára Aldorfová

janejchytrejsi1@seznam.cz

2016/2017

RNDr. Michal Hála, Ph.D.

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Factors regulating exocyst complex functions in plants

Mgr. Šárka Benešová

besarka16@gmail.com

2016/2017

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Vývojová terminace aktivity apikálního meristému kořene

Mgr. Zuzana Blascheová 

z.blascheova@gmail.com

2016/2017

RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Molekulární mechanismy diferenciace exodermis

Mgr. Ondřej Borovec

ondra.borovec@seznam.cz

2015/2016

RNDr. Martin Vohník, Ph.D.

Dr. Judith Fehrer, Ph.D.

Houbové symbiózy kořenů mořských trav rodu Posidonia: výskyt, fenotypová a genetická variabilita a potenciální ekofyziologický význam

Mgr. Petra Cifrová (Schiebertová)

petra.schiebertova@seznam.cz

2013/2014 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Rostlinný komplex ARP2/3

Mgr. Vojtěch Čermák

vojta.ce@seznam.cz

2012/2013 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Indukce a udržování posttranskripčního a transkripčního umlčování transgenů u buněčné linie tabáku BY-2

Mgr. Michal Daněk

Michal.Danek@gmail.com

2012/2013 RNDr. Jan Martinec, CSc. Charakterizace flotilinů a jejich význam ve stresové fyziologii rostlin

Mgr. Magdalena Dostálová

mag.do@seznam.cz

2016/2017

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Čermák

Epigenetické modifikace chromatinu u Arabidopsis thaliana – interakční partneři a lokalizace transkripčního faktoru SPT6L

Mgr. Miloš Duchoslav

duchmil@gmail.com

2012/2013 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Funkce izoforem PsbO

Mgr. Iveta Dvořáková

dvoriveta@gmail.com

2016/2017

RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.

Význam metabolismu sorbitolu pro navzení odolnosti k abiotickému stresu

Mgr. Tomáš Figura

figura.tomas@gmail.com

2016/2017

doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

RNDr. Jan Ponert

Extrémní citlivost orchidejí k nitrátům

Judith Garcia Gonzalez, M.Sc.

garciago.judith@gmail.com

2014/2015 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Expresní analýza ARP2/3 komplexu u rostlin

Mgr. Matouš Glanc

matous.glanc@natur.cuni.cz

2014/2015

prof. Jiří Friml, Ph.D.

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Roles of ER in auxin signaling and metabolism

Mgr. Jaromír Hamet

J.Hamet@seznam.cz

2016/2017

doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

Role sacharidového metabolismu v toleranci rostlin Fragaria sp. k abiotickým stresům

Mgr. Aneta Hrdinová

anaska@centrum.cz

2016/2017

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Akumulace radionuklidů a studium stresových odpovědí rostlin na jejich přítomnost v médiu

Min Chen, M.Sc.

cmsunset@hotmail.com

2016/2017

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Rostlinné forminy ve vývoji gametofytu a časného embrya

Mgr. Tereza Knoblochová (Lukešová)

tlukesova@gmail.com

2013/2014

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

RNDr. Jana Rydlová, Ph.D.

Interakce arbuskulárních a ektomykorhizních hub v průběhu primární sukcese

Mgr. Monika Kofroňová

m.kofronova@seznam.cz

2013/2014

doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.

Role sacharidového metabolismu v obraně proti oxidativnímu stresu vyvolanému působením arsenu.

Mgr. Tereza Konvalinková

t.konvalinkova@seznam.cz

2012/2013 Mgr. Jan Jansa, Ph.D. Dynamika protisměrných toků uhlíku a fosforu v arbuskulární mykorrhizní symbióze

Mgr. Barbara Kramná

barbara.kramna@gmail.com

2015/2016 RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. Úloha antioxidačního systému při odezvě na nedostatek živin, abiotické a biotické stresy

Mgr. Zuzana Kubínová

kubinova@natur.cuni.cz

2010/2011

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

RNDr. Lucie Kubínová, CSc.

Studium změn strukturálních charakteristik fotosyntetického aparátu 
vybraných dřevin pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a rozdílné ozářenosti

Mgr. Katarína Kulichová (Breznenová)

katarinabreznenova@gmail.com

2011/2012

doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

Said Hafidh

Jaký je osud dlouhodobě skladované mRNA v pylových láčkách tabáku?

Ing. Jozef Lacek

jozeflacek9@gmail.com

2013/2014

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Ing. Milada Čovanová, Ph.D.

Protein ABP1 a jeho úloha v regulaci vývoje rostlinné buňky

Vedrana Markovic, M.Sc.

vedranamarkovic89@gmail.com

2015/2016

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

Plant exocyst complex between exocytosis and autophagy

Mgr. Jan Martinek

jan.martinek@natur.cuni.cz

2015/2016 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Faktory nukleující aktin v rostlinné buňce a jejich interakce

Mgr. Helena Mašterová

helenamasterova@seznam.cz

2014/2015

doc. RNDr. Helena Štorchová, CSc.

doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.

Indukce kvetení u rodu Chenopodium a jeho regulace pomocí genetických signálních drah

Mgr. Jáchym Metlička

krisna.visnu@gmail.com

2016/2017

RNDr. Michal Hála, Ph.D.

A role of RAB GTPase activating proteins (RAB GAPs) in plant secretion regulation

Mgr. Eva Neuwirthová

evickan@gmail.com

2015/2016

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Optické vlastnosti listu ve vztahu k anatomickým vlastnostem listu a jeho vodnímu režimu

Mgr. Jitka Ortmannová

jitka.ortmann@gmail.com

2013/2014

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Tamara Pečenková, CSc.

Interakce rostlinného proteinového komplexu exocyst s proteiny zapojenými do rostlinné imunity

Mgr. Jana Pilátová

antokian@gmail.com

2015/2016 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. Charakterizace vybraných lipofilních organel u Eustigmatophyceae

RNDr. Jan Ponert

ponert@natur.cuni.cz

2009/2010 doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. Studium účinků exprese kvasinkové SpCdc25 fosfatázy u rostlin bramboru

Mgr. Sylva Přerostová

sylva.prerostova@natur.cuni.cz

2011/2012 RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. Charakterizace úlohy cytokininů a kyseliny abscisové při abiotickém stresu

Mgr. Adéla Růžičková (Přibylová)

adela.pribylova@natur.cuni.cz

2015/2016

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Mgr. Dimitrij Tyč

Vliv genetického pozadí a způsobu vzniku malých RNA na jejich šíření rostlinou

Mgr. Martina Růžičková

ruzickova@ueb.cas.cz

2011/2012 RNDr. Michal Hála, Ph.D. Interactors of RAB GTPases and their role in plant secretion

Mgr. Peter Sabol

sabol.peter.tv@gmail.com

2012/2013

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Úloha vybraných podjednotiek komplexu exocyst v odpovedi rastlín na patogéna

Mgr. Juraj Sekereš

juro.seky@gmail.com

2011/2012

Ing. Martin Potocký

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Funkční charakterizace Sec5 a vybraných Exo70 podjednotek komplexu exocyst u Arabidopsis

Mgr. Roman Skokan

skokan@ueb.cas.cz

2014/2015

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Ing. Karel Müller, Ph.D.

Evoluce mechanismů homeostáze auxinu

Mgr. Lenka Stillerová

Lstillerova@seznam.cz

2012/2013 doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. Funkce vybraných forminů v organizaci a dynamice kortikálních struktur rostlinné buňky

Mgr. Václav Svoboda

svoboda.vaclav00@gmail.com

2016/2017

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Mgr. Miloš Duchoslav

Funkce isoforem PsbO u Arabidopsis thaliana – lokalizace a úloha v regulaci plastidového metabolismu

Mgr. Hana Ševčíková 

hankabr@gmail.com

2009/2010 doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. Vliv transformace kvasinkovým mitotickým aktivátorem na sacharidovou signalizaci u bramboru

Mgr. Marek Širl

sirl.marek@seznam.cz

2015/2016

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

Kořenový systém a jeho vývoj v souvislosti s geny skupiny AHL

Mgr. Eva Šliková

eva.slikova@gmail.com

2016/2017

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.

Mgr. Denisa Oulehlová, Ph.D.

Úloha rostlinných forminů v regulaci dynamiky cytoskeletu, buněčné morfogenezi a odpovědi na infekci patogeny

Mgr. Josef Šonka

sonkaj@natur.cuni.cz

2014/2015

RNDr. Mgr. Miroslav Srba, Ph.D.

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Signalizace heterotrimerními G-proteiny u rostlin

Mgr. Marek Šustr

sustrm@natur.cuni.cz

2015/2016

RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Vysokoafinitní přenašeče KT/HAK/KUP v rostlinách

Mgr. Dimitrij Tyč

tycd@seznam.cz

2011/2012

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

RNDr. Lenka Sikorová, Ph.D.

Studium mechanizmů RNAi v tabákové buněčné linii BY-2 a rostlinách lilku bramboru

Ing. Milan Urban

olinek.vcelar@seznam.cz

2009/2010

Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.

RNDr. Ilja Prášil, CSc.

Využití proteomických metod při hledání markérů 
rezistence k mrazu a suchu u řepky olejné (Brassica napus L.)

Mgr. Zdeňka Vojtíková

z.vojtikova@seznam.cz

2013/2014

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

FUNKČNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH PODJEDNOTEK EXOCYSTU EXO70 U ROSTLIN

Mgr. Alena Voříšková

a.voriskova@seznam.cz

2014/2015

Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Složení společenstva arbuskulárně mykorhizních hub jako nástroj adaptace rostliny k podmínkám prostředí

Mgr. Stanislav Vosolsobě

vosolsob@natur.cuni.cz

2010/2011

RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Identifikace nových proteinů a proteinových komplexů interagujících 
s plasmatickou membránou v rostlinných buňkách

Pengfei Xin

pengfei_xin@126.com

2015/2016

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.

Vývoj kořenového systému a jeho regulace - hledání nových elementů

Mgr. Iveta Zajícová (Škrdlová)

vivi.skrdlova@seznam.cz

2016/2017

RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.

Výzkum interakce Malus - Venturia

Akce dokumentů