E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus

AKTUALITY - výjezdy studentů na studijní pobyt v rámci ERASMU

Výběrové řízení pro výjezdy studentů na studijní pobyty i praktické stáže v akademickém roce 2024/25 bude na KEBR probíhat 11. 3. 2024. Pro výběrové řízení je nutné odevzdat potřebné podklady katedrálnímu koordinátorovi!

Zájemci, prosím, kontaktujte v dostatečném předstihu katedrového koordinátora (Edita Tylová, l. 1679, edmunz@natur.cuni.cz). Vysvětlím Vám všechny potřebné kroky pro přípravu přihlášky.

Aktuální podmínky a požadavky pro výjezd najdete na fakultních stránkách Erasmu. Zde je také podrobně vysvětlen administrativní postup přípravy výjezdu na PřfUK a přehled všech smluv, které potenciálně můžete pro výjezd využít.

Obecně platí, že administrativní postup předcházející výjezdu je poměrně časově náročný, proto neváhejte a co nejdříve konzultujte svoji představu s katedrovým koordinátorem. Dostatečný předstih je nutný především v případě, chcete-li v rámci pobytu v zahraniční pracovat v konkrétní laboratoři (vyjet na praktickou stáž) a bude nutno uzavřít novou bilaterální smlouvu s cílovou univerzitou.

 

SMLOUVY NA KEBR

Uzavřená smlouva s cílovou univerzitou je nezbytnou podmínkou vycestování v rámci projektu Erasmus.

Katedra experimentální biologie má v tuto chvíli uzavřeny smlouvy s těmito univerzitami:

Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Faculty of Natural Sciences I (Halle, DE)

Karlsruhe Institute of Technology, Department of Chemistry and Biosciences (Karlsruhe, DE)

Universitat Konstanz, Department of Biology (Konstanz, DE)

University of Wurzburg, Faculty of Bio Sciences (Wurzburg, DE)

Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Godollo, HU)

Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, NO)

University of Gdansk, Faculty of Biology (Gdansk, PL)

Adam Mickieiwcz University, Faculty of Biology (Poznan, PL)

Umea University, Faculty of Science and Technology (Umea, SE)

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences (Bratislava, SK)

Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Biology (Sofia, BG)

 

Vycestovat ale můžete také přes smlouvy v rámci aktivity EU4+ s těmito univerzitami:

Universitat Heidelberg (DE)

Sorbonne Universite, Paris (F)

Universytet Warszawski (PL)

i přes všechny ostatní smlouvy přírodovědecké fakulty. Detaily všech smluv najdete na fakultních stránkách Erasmu.

Váháte-li nad konkrétní destinací, projděte si seznam nabízených smluv a kontaktujte erasmového koordinátora příslušné katedry, která má smlouvu uzavřenu, s prosbou o bližší informace.

Chcete-li vyjet na konkrétní zahraniční univerzitu (např. v rámci mezitýmové spolupráce), se kterou smlouva zatím uzavřena není, kontaktujte mne co nejdříve (Edita Tylová, edmunz@natur.cuni.cz; l. 1679). Pokusím se smlouvu uzavřít, pokud získáme souhlas zahraničního partnera. Bilaterální smlouva musí být uzavřena ve velkém předstihu (vždy do konce předchozího kalendářního roku před samotným konkurzem) - tj. iniciovat její uzavření je nutno téměř rok předem.

 

 

 

Akce dokumentů