E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Terezy Konvalinkové
Srdečně Vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Terezy Konvalinkové na téma Dynamics of carbon and phosphorus flows in abruscular mycorrhizal symbiosis
Obhajoba doktorské disertační práce Anamiky Ashok Rawat, M.Sc.
Srdečně Vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Anamiky Ashok Rawat, M.Sc. na téma Role of exocyst complex in growth and development of moss Physcomitrella patens
Prezentace prací studentů PGS studia - 1. část
Srdečně Vás zveme na prezentace prací studentů PGS studia oboru Experimentální biologie rostlin.
Prezentace prací studentů PGS studia - 2. část
Srdečně Vás zveme na prezentace prací studentů PGS studia oboru Experimentální biologie rostlin.
Habilitační řízení
Zveme Vás na habilitační řízení RNDr. Radomíry Vaňkové, CSc., které se koná 12. 10. 2017 v 10:00 v místnosti Fotochemie, Viničná 7.
Prezentace prací studentů 2. ročníku NMgr. studia
Srdečně Vás zveme na prezentace prací 2. ročníků NMgr. studia, které se bude konat 24. 11. 2017 v zasedací místnosti KEBR.
Program seminářů na zimní semestr 2017
Srdečně Vás zveme na semináře Katedry experimentální biologie rostlin, které se konají vždy v úterý od 15:00 v seminární místnosti KEBR.
Houby stále rostou!
Přečtěte si souhrn z nejnovějších publikací z naší katedry na téma: Význam půdních hub ve vývoji ekosystémů.
Seminář: Ozvěny z vědeckých setkání
Jednotliví zástupci katedry nám poreferují o posledních konferencích.
Seminář: RNDr. Jan Ponert
RNDr. Jan Ponert - Čím se živí mykoheterotrofní rostliny - přenos uhlíku a energie z mykorhizních hub do orchidejí
Seminář: Ondřej Smetana Ph.D.
Ondřej Smetana Ph.D. - Location and activity of cambial stem cells in the Arabidopsis root
Seminář: Prof. František Baluška, Ph.D.
Prof. František Baluška, Ph.D. - Root Apex Navigation via Light Gradients, Sound Waves and Volatiles
Přednáška: Dr. Jeff Harrick
Dr. Jeff Herick z U.S. Environmental Protection Agency (EPA) přednese přednášku na téma: "Air pollution effects on forest ecosystems: Science informing U.S. air quality policies"
Seminář: RNDr. Helena Štorchová, CSc.
RNDr. Helena Štorchová, CSc. - Procházka mitochondriálním transkriptomem silenky obecné
Seminář: Mgr. Karel Doležal, DSc. a Mgr. Jan Holub
Mgr. Karel Doležal, DSc. a Mgr. Jan Holub - Pokroky v syntéze a analýze cytokininů
Seminář: RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
RNDr. Roman Hobza, Ph.D. - Ze života pohlavních chromozomů aneb co nás čeká a nemine
Seminář: Ass. Prof. Dr. Mads Eggert Nielsen
Ass. Prof. Dr. Mads Eggert Nielsen - Plant membrane trafficking: How to avoid getting sick and conquer the world
Seminář: Dr. Pierre Baduel
Dr. Pierre Baduel - A ticket to ride: diploid CONSTANS allele tapped in secondary railway colonization by tetraploid Arabidopsis arenosa
Semiář: Seminářové ozvěny
Přijďte se s námi ohlédnout za letošními semináři a účastněte se diskuse, jaké semináře byste chtěli mít v letním semestru.
Vánoční večírek katedry
Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční večírek naší katedry, který se bude konat v Prátovně (zasedací místnost KEBR) od 15:00. Těšíme se na Vás!
Domlouvací seminář
Zveme Vás na Domlouvací seminář naší katedry, kde se budou domlouvat termíny výuky předmětů, které nejsou centrálně rozvrhovány.
Výběrové řízení ERASMUS pro rok 2018/2019
Výběrové řízení pro výjezdy studentů na studijní pobyty i praktické stáže ve školním roce 2018/19 bude na KEBR probíhat 9. 3. 2018. Pro výběrové řízení je nutné odevzdat potřebné podklady katedrálnímu koordinátorovi.
Semináře katedry - Letní semestr 2018
Srdečně Vás zveme na letošní katedrové semináře, které se konají každé úterý od 15:00 v zasedací místnosti katedry (Prátovna).
Prezentace a obhajoby témat studentů 1. ročníku PGS
Srdečně Vás zveme na prezentace prací studentů 1. ročníků PGS studia na Katedře experimentální biologie rostlin.
Seminář: Matyáš Fendrych, Ph.D.
Matyáš Fendrych, Ph.D. - Root growth inhibition by auxin – an old story full of surprises
Seminář: Ing. Martin Potocký Ph.D.
Ing. Martin Potocký Ph.D. - Život na špičce aneb vztahy proteinů a membrán v polárním růstu (nejen) rostlinných buněk
Seminář: Ing. Lubor Zelený a Ing. Veronika Nekvindová, Ph.D.
Ing. Lubor Zelený a Ing. Veronika Nekvindová, Ph.D. - Šlechtění ovoce – pohled do praxe
Seminář: RNDr. Jan Fíla, Ph.D.
RNDr. Jan Fíla, Ph.D. - Vývoj samčího gametofytu tabáku: cesta od fosfoproteomu k vybraným kandidátním genům
Seminár: Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc.
Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc. - Niektoré nové pohľady na dynamiku proteínov plazmatickej membrány rastlinných buniek
Křest nové knihy Hodnocení stavu smrkových porostů
Dne 26. 3. 2018 proběhne křest nové knihy Hodnocení stavu smrkových porostů. Kniha kolektivu autorů, jejíž hlavní editorkou je Jana Albrechtová je vydané v edici Geogrpahica.
Seminář: Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
Mgr. Alexander Ač, Ph.D. - Jak zvládnout nevyhnutelné a jak se vyhnout nezvladatelnému: poslední trendy na poli změny klimatu
Seminář: Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. - Klimatická změna jako nejvážnější globální riziko
ZRUŠENO Seminář: Prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat.
Omlouváme se, seminář je zrušen. Prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat. - Auxin transport and signaling for cell polarity and development
Seminář: Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.
Mgr. Jakub Nezval, Ph.D. - Světlo jako významný regulační faktor produkce rostlinných polyfenolů a role těchto látek ve fotoprotektivních mechanismech rostlin
Změna programu: Prezentace prací studentů PGS studia
Srdečně Vás zveme na prezentace prací studentů PGS studia oboru Experimentální biologie rostlin.
Semiář: Seminářové ozvěny
Přijďte se s námi ohlédnout za letošními semináři a účastněte se diskuse, jaké semináře byste chtěli mít v zimním semestru.
Prezentace prací studentů 1. ročníků NMgr. studia
Srdečně Vás zveme na prezentace prací studentů 1. ročníků NMgr. studia na Katedře experimentální biologie rostlin.
Obhajoby bakalářských prací
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Nová publikace v Nature Plants
Matyáš Fendrych se jako hlavní autor zasadil o experiment jehož výsledky vedly k nové publikaci, která vyšla v Nature Plants -> Rapid and reversible root growth inhibition by TIR1 auxin signalling.
Členové naší katedry napomohli přečtení genomu sestřenice všech rostlin
V jednom z nejprestižnějších odborných biologických časopisů The Cell vyšel nedávno článek několika desítek vědců z celého světa, na němž se podílel i tým z naší katedry experimentální biologie rostlin. Oznámili v něm přečtení genetické informace – genomu – sladkovodní řasy parožnatky Chara braunii. Tento výsledek výrazně napomůže odhalování evoluce rostlin. Co o tom říká jeden ze členů týmu, Stanislav Vosolsobě?
Matyáš Fendrych získal ERC Starting grant
Zisk grantové podpory od Evropské výzkumné rady (ERC) je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Startovací grant právě získal Matyáš Fendrych z naší katedry. Na Univerzitě Karlově uspěla ještě žádost Ondřeje Pejchy z Matfyzu, podporu získalo celkem šest Čechů. Gratulujeme!
Obhajoby bakalářských prací
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Obhajoby diplomových prací
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby diplomových prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Jak zařadit porosty krkonošské tundry?
Změny krajiny a s tím související úbytek vhodných stanovišť pro organismy je jednou z hrozeb pro biodiverzitu. Tundra je díky měnícímu se hospodaření člověka a růstu teploty jedním z ohrožených biotopů a její vegetační pokryv se značně proměňuje. Využití snímků z dálkového průzkumu země je ideální metodou pro analýzu těchto změn. A na to se zaměřili naši kartografové společně s biology a odborníky z Polska a Krkonošského národního parku.
Světlo jako hybatel tvarové rozmanitosti smrkových jehlic
Jak smrkové jehlice svým tvarem reagují na intenzitu dopadajícího světla? Je v rámci smrkových větviček rozdíl v míře ozáření jednotlivých jehlic? Je velikost jehlic a tvar příčného řezu jehlicemi závislá na jejich orientaci na výhonu? Má ozáření větší vliv na tvar jehlic než koncentrace CO2? Tyto otázky se pokusila, pod vedením prof. Jany Albrechtové, zodpovědět doktorská studentka Zuzana Kubínová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK ve spolupráci s kolegy z Fyziologického ústavu, Ústavu výzkumu globální změny a Botanického ústavu AV ČR.
Seminář: Ozvěny z vědeckých setkání
Zúčastněte se s námi semináře, kde nám kolegové z katedry poreferují o zkušenostech z posledních vědeckých setkání.
Seminare_ZS2018
Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Juraj Sekereš
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Juraje Sekereše v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Functional characterization of plant EXO70 exocyst subunit isoforms and their membrane targeting mechanisms".
Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Ondřej Borovec
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Ondřeje Borovce v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam".
Seminář: nositel Nobelovy ceny prof. Tomas Lindahl
Srdečně vás zveme na seminář nositele Nobelovy ceny za chemii (2015), profesora Tomase Lindahla na téma "Projects on Inherited Autoimmunity and Alternative Life Forms", který se koná 16.října ve 14 hod ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.
Nová publikace od kolegy Martina Vohníka v Scientific Reports
Mořské trávy jsou jedinými cévnatými rostlinami uzpůsobenými k trvalému životu pod hladinou moře a představují sice druhově chudou, zato však široce rozšířenou a ekologicky velmi významnou skupinu rostlin. Náš tým dlouhodobě zkoumá dominantní a zároveň endemickou středomořskou trávu posidonii Neptunovu (Posidonia oceanica), zejména houbové symbionty jejích kořenů - mimo jiné jsme dosud zjistili, že P. oceanica tvoří specifickou asociaci s dosud nepopsanou pleosporální houbou, která morfologicky připomíná mykorhizní symbiózy.
Seminář: RNDr. Jan Ponert
RNDr. Jan Ponert - Jak orchideje lákají opylovače
Prezentace prací studentů PGS studia
Srdečně vás zveme na prezentace našich studentů PGS studia v oboru Anatomie a Fyziologie rostlin. Prezentace proběhnou v angličtině.
Prezentace prací studentů PGS studia - 2. termín
Srdečně vás zveme na prezentace našich studentů PGS studia v oboru Anatomie a Fyziologie rostlin. Prezentace proběhnou v angličtině.
Prezentace studentů 2. Ročníku NMgr studia
Srdečně Vás zveme na prezentace 2. ročníků studentů oboru Experimentální biologie rostlin
Seminář: doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. - Globální stmívání a jeho vliv na uhlíkový cyklus
Seminář: Mgr. Iva Mozgova, Ph.D.
Mgr. Iva Mozgova, Ph.D. - Polycomb Repressive Complex 2 in plant growth and development – is there more to be found?
Seminář: Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. - Využití rostlin pro expresi léčivých látek
Seminář: Hélène Robert, Ph.D.
Hélène Robert, Ph.D. - Characterisation of novel transcriptional regulators of auxin biosynthesis for fruit and seed morphogenesis in Arabidopsis
Seminář: Doc. Roman Gebauer
Doc. Roman Gebauer - Anatomie a morfologie dřevin: funkční a ekofyziologické vztahy
Seminář: Nelson Serre
Nelson Serre - Insights in molecular and cellular mechanisms involved in response and adaptation to metallic stresses in Arabidopsis
Seminář: prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Slepé cesty rostlinných biotechnologií ve spirále času?
Seminář: Said Hafidh, Ph.D. - NAHRAZENO Dr. Guido Grossman
Said Hafidh, Ph.D. - RNA love code in pollen-pistil signalling
Nová publikace v Nature Plants
Věděli jste, že rostlinné buňky dědí povědomí kde je nahoře a kde dole od matky? Kolegové z naší katedry, Matouš Glanc a Matyáš Fendrych, recentně na toto téma publikovali článek v Nature Plants.
Seminář: Dr. Guido Grossman
Dr. Guido Grossman - Building root hairs - how elements of robustness and plasticity determine cell shape
Vánoční večírek
Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční večírek katedry, který se bude konat v zasedací místnosti KEBR (Prátovna).
Jmenovací řízení Doc. RNDr. Viktora Žárského, CSc.
Srdečně Vás zveme na jmenovací řízení na téma "Životní cykly rostlin a cyklické procesy v buněčné morfogenezi", které se bude konat 10. 1. 2019 od 10:00 v posluchárně Fotochemie (Viničná 7).
Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Matouš Glanc
Srdečně Vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Matouše Glance na téma: „Mechanisms of establishment and maintenance of PIN polarity in Arabidopsis“
Seminare_LS2019
Domlouvací seminář - letní semestr
Srdečně Vás zveme na domlouvací seminář, kde se dohodnou termíny výuky předmětů, které nejsou centrálně vyučovány.
Obhajoby diplomových prací
Srdečně Vás zveme na obhajoby diplomových prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Jaké semináře nás čekají v letním semestru
Podívejte se, jaké semináře se budou konat na naší katedře v letním semestru. Všichni jste srdečně zváni.
Seminář: Ivan Kulich Ph.D.
Ivan Kulich Ph.D. - Armadillo Repeat Only proteiny a rostlinná polarita
Seminář: Dr. Pádraic J. Flood
Dr. Pádraic J. Flood - Convergent evolution to extreme altitude in tropical East Africa Seminář je organizován společně s Katedrou botaniky a proto se koná výjimečně v Krajinově posluchárně (B14), 2. mezipatro v Benátské 2.
Seminář: Said Hafidh, Ph.D.
Said Hafidh, Ph.D. - RNA love code in pollen-pistil signalling
26. Cytoskeletální klub
19. - 21. května 2019 pořídá naše katedra 26. setkaní Cytoskeletálního klubu
Seminář: RNDr. Klára Kosová, Ph.D. a Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.
RNDr. Klára Kosová, Ph.D. a Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D. - Proteomika jako nástroj ke studiu odezvy rostlin na (a)biotické stresové faktory
Seminář: Petr Kohout, Ph.D.
Petr Kohout, Ph.D. - V čem se liší biogeografie mikro- a makroorganismů?
Seminář: prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat.
prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat. - PIN auxin transporters in evolution of root gravitropism and flowering during conquest of land by plants
Prezentace studentů 1. ročníku NMgr studia
Srdečně Vás zveme na prezentace prvních ročníků navazujícího magisterského studia. Studenti budou prezentovat svůj postup v rámci diplomových prací.
Seminář: Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. - Léčiva v životním prostředí a fytoremediace
Seminář: Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.
Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD. - Jak masožravé rostliny využívají jasmonáty k polapení své kořisti
Harmonogram akademického roku 2019/2020
Byly zveřejněny termíny pro akademický rok 2019/2020
Prezentace studentů 1. ročníku NMgr studia, oboru experimentální biologie rostlin
Srdečně vás zveme na prezentace našich studentů.
Seminář: prof. David Storch, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D. - Bude konec světa? Budoucnost přírody v antropocénu
Prezentace 1. ročníků PGS
Srdečně vás zveme na prezentace prvních ročníků PGS, které se budou konat v Prátovně.
Nová publikace popisující nový druh orchidejí
Kolega Jan Ponert čerstvě publikoval článek, ve kterém popisuje nový druh orchidejí.
Seminář: Dr. Klára Panzarová
Dr. Klára Panzarová - Plant Phenomics, From Sensors to Knowledge
Seminář: Ozvěny z letního semestru
Přijďte se s námi ohlédnout za letošními semináři a účastněte se diskuse, jaké semináře byste chtěli mít v zimním semestru.
Přednáška: Prof. Markku Keinänen
Zveme vás na přednášku našeho zahraničního hosta Markku Keinänen, profesora z University of Eastern Finland s nazvem: "Hyperspectral imaging in plant biology and environmental research".
Přednáška: Prof. Howard Epstein
Zveme vás na přednášku našeho zahraničního hosta Howarda Epsteina, profesora z University of Virginia, Department of Environmental Sciences, Charlottesville, Virginia, USA, s nazvem: " Recent dynamics of arctic tundra vegetation ". Seminář se koná v místnosti KFR, 30.5.2019, 10.30
Prezentace 2. ročníků PGS
Srdečně vás zveme na prezentace druhých ročníků doktorského studia. Studenti budou prezentovat své dosavadní dosažené výsledky. Prezentace se budou konat v Prátovně.
Obhajoby bakalářských prací - 1. den
Zúčastněte se obhajob bakalářských prací, které byly vypracovány studenty na naší katedře.
Obhajoby bakalářských prací - 2. den
Zúčastněte se obhajob bakalářských prací, které byly vypracovány studenty na naší katedře.
Obhajoby bakalářských prací
Srdečně vás zveme na obhajoby bakalářských prací studentů naší katedry.
Obhajoby diplomových prací
Srdečně vás zveme na obhajoby diplomových prací studentů naší katedry. Obhajoby se konají v přízemí, místnost BLU.
Mgr. Michal DANĚK - obhajoba doktorské disertační práce
Srdečně vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Michala Daňka na téma "Characterization of Arabidopsis thaliana FLOTILLINs and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteins - dynamics, interactions and functions"
Mgr. Barbara KRAMNÁ - obhajoba doktorské disertační práce
Srdečně vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Barbory Kramné na téma "The characterisation of organ-specific phytohormone responses to nutrient deficiency and biotic stress“.
Mgr. Monika KOFROŇOVÁ - obhajoba doktorské disertační práce
Srdečně vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Moniky Kofroňové na téma "Role sacharidového metabolismu v obraně proti oxidativnímu stresu vyvolanému působením arsenu“
Mgr. Zuzana KUBÍNOVÁ - obhajoba doktorské disertační práce
Srdečně vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Zuzany Kubínové na téma "Study of quantitative parameters of Norway spruce needle structure under the effect of elevated CO₂ concentration and different irradiance“

Akce dokumentů